Πολιτισμός - Δήμος και Πολιτεία - Δήμος και Πολιτεία http://www.dimoskaipoliteia.gr Tue, 14 Aug 2018 23:21:46 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr Ζβάρα http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/482-zvara http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/482-zvara Ζβάρα

Το video αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες σχολικού αφιερώματος για την Επανάσταση του 1821 (ΓΕ.Λ. Καρέα) . Μπράβο στα παιδιά και τους καθηγητές τους.

 • Μαθητές
 • Καρέας
 • Βίντεο
  ]]>
  stspapamichail@gmail.com (Σωτήρης Παπαμιχαήλ) Πολιτισμός Mon, 21 Mar 2016 00:00:00 +0200
  Ζβάρα http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/481-zvara http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/481-zvara Ζβάρα

  Το video αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες σχολικού αφιερώματος για την Επανάσταση του 1821 (ΓΕ.Λ. Καρέα) . Μπράβο στα παιδιά και τους καθηγητές τους.

  • Μαθητές
  • Καρέας
  • Βίντεο
   ]]>
   stspapamichail@gmail.com (Σωτήρης Παπαμιχαήλ) Πολιτισμός Mon, 21 Mar 2016 00:00:00 +0200
   Λογοτεχνικός διαγωνισμός από το Δήμο Βύρωνα http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/419-logotexnikos-diagonisnos http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/419-logotexnikos-diagonisnos Λογοτεχνικός διαγωνισμός από το Δήμο Βύρωνα

   Διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες  προκηρύσσει ο Δήμος Βύρωνα με αφορμή την επέτειο της γέννησης του Λόρδου Βύρωνα στις 22 Ιανουαρίου 1789 και με θέμα τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του.

    

   Σκοπός του διαγωνισμού είναι να καλλιεργήσει στη νεολαία το ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και να την ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα οράματά του και να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη λογοτεχνική έκφραση.

   Ο διαγωνισμός είναι η πρώτη από μια σειρά ενέργειες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα για τη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα στη νεολαία και τις πνευματικές μορφές του τόπου μας που αποτελούν σύμβολα δημιουργίας και εναλλακτικής αντίληψης για τη ζωή.

   Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

   Α) να καλλιεργήσει στη νεολαία το ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και να την ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα οράματά του.

   Β) να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη λογοτεχνική έκφραση.

   Ο διαγωνισμός είναι η πρώτη από μια σειρά ενέργειες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα για τη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα στη νεολαία και τις πνευματικές μορφές του τόπου μας που αποτελούν σύμβολα δημιουργίας και εναλλακτικής αντίληψης για τη ζωή.

   Όροι Συμμετοχής

   1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου οποιουδήποτε σχολείου εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και νέοι και νέες ηλικίας 18-25 ετών.

   2. Ο διαγωνισμός αφορά δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων:

   Α) Εφηβικό κείμενο (μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου)

   Β) Νεανικό κείμενο (νέοι και νέες 18 μέχρι 25 ετών)

   2.1 Συμμετοχές που δεν ανήκουν στις παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες αποκλείονται.

   3. Ο διαγωνισμός αφορά δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος

   Α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο. 

   Β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

   3.1 Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

   3.2 Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος (ποίηση ή διήγημα) που αντιστοιχεί στην ηλικιακή του/της κατηγορία.  

   4. Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

   5. Ο κλειστός φάκελος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

   Α) το έργο (όχι με το πραγματικό ονοματεπώνυμο αλλά με το ψευδώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης) εκτυπωμένο σε τρία αντίτυπα, σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman. 

   Β) το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD).

   Γ) μικρότερο κλειστό φάκελο όπου θα περιλαμβάνεται μια σελίδα με το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για να γίνει η αντιστοίχιση, τα στοιχεία επικοινωνίας όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail), αριθ. τηλεφώνου του ιδίου καθώς και αριθμός τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα στην περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα στον διαγωνισμό είναι κάτω των 18 ετών. Τέλος, για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έως 18 ετών είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθεί  στο μικρότερο κλειστό φάκελο υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ότι συναινούν στη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων έργων.

   5.1 Συμμετοχές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείονται.

   6. Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν είτε μέσω των γυμνασίων – λυκείων, αν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες, είτε με ατομική πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων. Στη περίπτωση που τα έργα θα αποσταλούν μέσω σχολείων απαραίτητο είναι να συμπεριληφθούν εντός του μεγάλου φακέλου τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και του υπεύθυνου επικοινωνίας για το σχετικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού.

   7. Οι κλειστοί φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά ή προσωπικά και θα φέρουν υποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής  γραπτώς την ένδειξη:

   8. Ο τόπος αποστολής ή υποβολής  κλειστών φακέλων συμμετοχής είναι στη διεύθυνση:

   Δημαρχείο Βύρωνα

   Καραολή & Δημητρίου 36-44

   Βύρωνας 16233

   Τηλ.Κέντρο: 213-2008600

   9.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η  1η Ιουνίου 2015. Φάκελοι συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα παραλαμβάνονται ως εκπρόθεσμοι και το περιεχόμενό τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

   10. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα σε χρονικό διάστημα έως δύο μηνών από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.

   11. Κριτήρια εκτίμησης των υποβαλλόμενων έργων είναι:

   α. Η οργάνωση του κειμένου όσον αφορά τη δομή του,

   β. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, και

   γ. Η πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος.

   12. Θα βραβευθούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου και ηλικιακή ομάδα, δηλαδή 12 έργα συνολικά, με την ένδειξη «πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο» κ.λ.π . Στη συνέχεια θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι στα έργα που θα κριθούν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης αμέσως μετά από τα βραβευθέντα και θα είναι ισάριθμα, δηλαδή θα απονεμηθούν 12 τιμητικοί έπαινοι συνολικά, με την ένδειξη «πρώτος τιμητικός έπαινος», «δεύτερος τιμητικός έπαινος» κ.λ.π. Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στο διαγωνισμό.

   13. Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα. Οι συγγραφείς των έργων αυτών παρέχουν αυτοδίκαια στους οργανωτές του διαγωνισμού τα πνευματικά δικαιώματα για την έκδοση στο Ανθολόγιο. Επιπλέον, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου και τον αριθμό των συμμετοχών, θα εξεταστεί και η πιθανότητα διανομής βιβλίων ή δωροεπιταγών από βιβλιοπωλεία ως δώρο προς όλους και όλες τους/τις συμμετέχοντες/ ουσες.

   14. Τα έργα θα κριθούν από πενταμελή(5) κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν φιλόλογοι, συγγραφείς και άλλες πνευματικές προσωπικότητες. Τα ονόματα όσων την απαρτίζουν θα ανακοινωθούν για λόγους αδιαβλητότητας του διαγωνισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή αποστολής των έργων.

   15. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί  την ηλικία ή άλλο στοιχείο του διαγωνιζόμενου.

   16. Η τελετή βράβευσης θα γίνει από τον Δήμο Βύρωνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

   17. Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού.

   18. Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 210-7624403, Τμήμα Παιδείας, Ν. Γενιάς και Πολιτισμού.

   • Λογοτεχνία
   • Διαγωνισμός
   • Δήμος Βύρωνα
   • Λόρδος Byron
    ]]>
    dimoskaipoliteia.byron@gmail.com (Admin) Πολιτισμός Mon, 09 Mar 2015 00:00:00 +0200
    Ξεναγήσεις στο ιστορικό κτήριο Ντάνκαν http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/418-ntankan-xenagiseis http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/418-ntankan-xenagiseis Ξεναγήσεις στο ιστορικό κτήριο Ντάνκαν

    Την Κυριακή 1 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κατοίκων του Δήμου Βύρωνα στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν (Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου ), ώστε να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν για την ιστορία του.

    Μια εκδήλωση που οργανώνεται για πρώτη φορά από τον Δήμο, και εντάσσεται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να προσφέρει στους δημότες της εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην επαναθεμελίωση της σχέσης του πολιτιστικού με όλες τις εκφάνσεις της ζωής της πόλης του Βύρωνα, ως ένας παράγοντας κοινωνικής συνοχής (ειδικά) σε περίοδο κρίσης.

    Στην εκδήλωση του Κέντρου, ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης και Χορού Γιώργος Αρβανίτης παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου, τα τμήματα χορού (latin, παραδοσιακούς χορούς, ρώσικο μπαλέτο, γιόγκα και hip hop), ενώ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι στο κέντρο παρακολουθούν μαθήματα περίπου 400 μαθητές ενήλικες και παιδιά.

    Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Διευθύντρια του Καλλιτεχνικού του Κέντρου Πηνελόπη Ηλιάσκου, η οποία πραγματοποίησε μια λεπτομερή ιστορική αναδρομή του Κέντρου αναφερόμενη στη ζωή και στο έργο της εμβληματικής φιγούρας της Ισιδώρας Ντάνκαν (1877-1927), που θεωρείται η πρωτεργάτης του σύγχρονου χορού.

    Η κυρία Ηλιάσκου, στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο σύλληψης της ιδέας δημιουργίας του κέντρου, από τη γεωγραφική του θέση – βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ ανατολικά υπάρχει οπτική επαφή με τον Σαρωνικό Κόλπο – έως τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό από τον αδελφό της Ισιδώρας, τον Ραϊμόνδο, μια πολυσχιδής προσωπικότητα που σχεδίασε το ναό του χορού αλλά και ένα πνευματικό στέκι της εποχής σύμφωνα με τα σχέδια του παλατιού του Αγαμέμνονα, αναφέροντας ως παραδείγματα το μονώροφο, το πέτρινο, τα μοτίβα των εσωτερικών παραθύρων που ευνοούν την ενδοσκόπηση και τη συγκέντρωση κ.α., έναν πλούτο πληροφοριών που ενθουσίασε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

    Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια χορευτική παράσταση από τους μαθητές του Κέντρου, οι οποίοι και απάντησαν – συνεπικούρεμενοι από τη διδάσκουσα – σε μια σειρά ερωτήσεων των επισκεπτών.

    Οι επόμενες ανοικτές για το κοινό εκδηλώσεις του Κέντρου Μελέτης και Χορού Ντάνκαν θα πραγματοποιηθούν τριήμερο 27, 28 και 29 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα:

    Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

    19.00 έκθεση ζωγραφικής και προβολή βίντεο

    19.30 παραστάσεις χορευτών*

    20.00 10ο Δημοτικό Βύρωνα (Ε΄Τάξη)

    20.30 συζήτηση

    Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

    16.00 έκθεση ζωγραφικής και προβολή βίντεο

    16.30 παραστάσεις χορευτών*

    17.00 9o Δημοτικό Καρέα (ΣΤ΄1 τάξη)

    17.30 συζήτηση

    18.00 έκθεση ζωγραφικής και προβολή βίντεο

    18.30 παραστάσεις χορευτών*

    19.00 9o Δημοτικό Καρέα (ΣΤ΄2 τάξη)

    19.30 συζήτηση

    Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

    12.00 έκθεση ζωγραφικής και προβολή βίντεο

    12.30 παραστάσεις χορευτών*

    13.00 50ο Δημοτικό Αθηνών (Δ΄1+2 τάξη)

    13.30 συζήτηση

    17.00 έκθεση ζωγραφικής και προβολή βίντεο

    17.30 παραστάσεις χορευτών*

    18.00 15ο Δημοτικό Αθηνών (ΣΤ΄τάξη)

    18.30 συζήτηση

    • Ντάνκαν
    • Αρβανίτης
     ]]>
     dimoskaipoliteia.byron@gmail.com (Admin) Πολιτισμός Mon, 09 Mar 2015 00:00:00 +0200
     Πρόγραμμα εκδηλώσεων Δήμου Βύρωνα - Μάρτιος 2015 http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/394-programma-ekdhlwsewn-dhmou-byrwna-martios-2015 http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/394-programma-ekdhlwsewn-dhmou-byrwna-martios-2015 Πρόγραμμα εκδηλώσεων Δήμου Βύρωνα - Μάρτιος 2015

     Πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων περιέχει το πρόγραμμα για τον μήνα Μάρτιο, που ανακοίνωσε ο «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα». Προβολές ταινιών μικρού μήκους, «θέατρο Σκιών», ξεναγήσεις σε ιστορικά μέρη του Δήμου, συναυλίες, βραδιές ποίησης, θεατρικές παραστάσεις, θεματικά αφιερώματα, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Ακολουθεί το πρόγραμμα:

     ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ «ΝΤΑΝΚΑΝ»
     ΩΡΑ: 11.00 π.μ. Οι κάτοικοι του Βύρωνα, θα γνωρίσουν το χώρο και θα ενημερωθούν
     για την ιστορία και τις δράσεις του Κέντρου.

     ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ:
     ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. «ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ» Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αλέξης Κομνάκος
     «Ο ΚΟΥΚΟΣ» Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νίκος Βουτενιώτης
     «Η ΚΟΥΠΑ» Σενάριο: Γιώργος Καλόξυλος/Γιάννης Μπουγιούκας
     Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπουγιούκας
     «ΓΡΑΒΑΤΕΣ» Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αλέξης Κομνάκος
     «CASUS BELLI» Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζώης
     «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;» Σενάριο: Νίκος & Κωνσταντίνος Πιλάβιος
     Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος
     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ «Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΣ»
     ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
     ΩΡΑ: 6.00 μ.μ. Παρουσίαση Βιβλίου
     «Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ Μ’ΑΓΑΠΑΣ» της Δήμητρας Νούση
     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
     (Καισαρείας & Κυδωνιών 122)

     ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ «ΕΠΤΑ ΓΑΜΠΡΟΙ & ΜΙΑ ΝΥΦΗ»
     ΩΡΑ: 11.00 μ.μ.

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
     ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. Συναυλία Κλασσικής Κιθάρας
     Επιμέλεια: Κώστας Τσερεγκώφ

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ»
     ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

     ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

     ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3 «ΟΤΑΝ Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ… ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
     ΩΡΑ: 5.30 μ.μ. Βιωματικό Εργαστήρι για Γονείς & Παιδιά

     7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
     (Σωκίων 38)

     ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
     ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. «Η ηλεκτρονική μουσική συναντά την ποίηση»
     Γιώργος Βουγιούκας ή αλλιώς Tokkoi

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3 «ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ»
     ΩΡΑ: 10.00 π.μ. Αγώνας Δρόμου για μικρούς & μεγάλους

     Εκκίνηση στο πάρκο της Καραολή & Δημητρίου
     (Απέναντι από το Δημαρχείο Βύρωνα)

     ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
     ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 

     ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3 «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
     ΩΡΑ: 8.00 μ.μ. ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ»
     (Ν. Ελβετίας 34 & Σεβαστείας)

     ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΕΑ
     ΩΡΑ: 11.00 π.μ.

     ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
     Πληροφορίες:
     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
     Ευαγγελικής Σχολής 26, 6ος ορ.,
     τηλ.: 210 7609340-350,
     E-mail: info@opadb.gr
     Web: www.opadb.gr

     • Πρόγραμμα εκδηλώσεων
     • Δήμος Βύρωνα
     • Μάρτιος
      ]]>
      saloustrosg@gmail.com (Δήμος και Πολιτεία) Πολιτισμός Fri, 27 Feb 2015 00:00:00 +0200
      Ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευτύχη Μπιτσάκη http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/308-syzitisi-me-mpitsaki http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/308-syzitisi-me-mpitsaki Ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευτύχη Μπιτσάκη

      Οι πολίτες που παραβρέθηκαν την Κυριακή το πρωί στο Δημαρχείο του Βύρωνα  ανταποκρινόμενοι  στην πρόσκληση της πρωτοβουλίας ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ,   είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να παρακολουθήσουν την σκέψη και να συνομιλήσουν με τον καθηγητή φιλοσοφίας Ευτύχη Μπιτσάκη.

       

      Αφορμή για την συζήτηση το βιβλίο του κ. Μπιτσάκη << Ανθρώπινη Φύση>> το όποιο παρουσίασε στην εκδήλωση ο  Ρούντι  Ρινάλντι μέλος της πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ . Την συζήτηση συντόνισε εκ μέρους των διοργανωτών ο κ. Κώστας Γεωργιάδης.

       Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση και τέθηκαν ερωτήσεις  που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία τέτοιων προσεγγίσεων που συχνά υποτιμούνται και  όλοι πήραν ερεθίσματα και αφορμή για περισσότερο διάβασμα γύρω από τέτοια  ζητήματα.

       Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Βύρωνα  κ. Ακης Κατωπόδης, ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Καραγιάννης και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαθανασίου.

      • Μπιτσάκης Ε
      • Πολίτες του Βύρωνα
      • Εκδηλώσεις
       ]]>
       dimoskaipoliteia.byron@gmail.com (Admin) Πολιτισμός Tue, 23 Dec 2014 00:00:00 +0200
       Μια νέα σελίδα για τη βιβλιοθήκη Βύρωνα http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/301-mia-nea-selida-gia-th-vivliothhkh-vyrwna http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/301-mia-nea-selida-gia-th-vivliothhkh-vyrwna Μια νέα σελίδα για τη βιβλιοθήκη Βύρωνα

       Σε μια εκδήλωση, στις 27 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00, η οποία "εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη  Δημοτική Βιβλιοθήκη", όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, καλεί η νέα δημοτική αρχή τους πολίτες του Βύρωνα.  

       "Από το Γενάρη του 2015 η πόλη μας αποκτά μια νέα εστία σκέψης και αλληλεγγύης στην έμπνευση και στις αξίες μας. Η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη δεν είναι πλέον ένας χώρος με βιβλία, αλλά με τους συγγραφείς και τους εθελοντές της, είναι ένα στέκι που μπορούμε όλοι να εκφραστούμε μέσα από τις νέες δράσεις που σχεδιάσαμε. Σας καλούμε να έρθετε κοντά μας, για να γιορτάσουμε μαζί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τη Βιβλιοθήκη μας", αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

       info

       Δημοτική Βιβλιοθήκη Βύρωνα, Καισαρείας & Κυδωνιών 122

       27 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00

        

        

        

       • Δημοτική Βιβλιοθήκη
       • Δήμος Βύρωνα
        ]]>
        saloustrosg@gmail.com (Δήμος και Πολιτεία) Πολιτισμός Sat, 20 Dec 2014 00:00:00 +0200
        Άφαντο χειρόγραφο του Παλαμά http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/298-egine-kapnos-xeirografo-tou-palama http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/298-egine-kapnos-xeirografo-tou-palama Άφαντο χειρόγραφο του Παλαμά

        Aυθεντικό χειρόγραφο του ποιητή Κωστή Παλαμά, με το ποίημα «Κύπρος», που φυλασσόταν στην Δημοτική βιβλιοθήκη Πάφου εξαφανίστηκε.

        Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η εξαφάνιση του χειρογράφου διαπιστώθηκε πρόσφατα, μετά από μελέτη καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ενημέρωσε γραπτώς τον δήμο Πάφου. Από την προκαταρκτική έρευνα του δήμου επιβεβαιώθηκε ότι το χειρόγραφο του Έλληνα ποιητή του «Δωδεκάλογου του Γύφτου», είναι άφαντο και άμεσα η δημοτική αρχή κατάγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία.

        Το χειρόγραφο είχε δωρήσε ιστη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου το 1951 ο αείμνηστος παλαίμαχος πολιτικός, Νικόλαος. Κλ. Λανίτης, στον τότε δήμαρχο Πάφου, Χριστόδουλο Γαλατόπουλο.

        • χειρόγραφο
        • Κωστής Παλαμάς
         ]]>
         saloustrosg@gmail.com (Δήμος και Πολιτεία) Πολιτισμός Sat, 20 Dec 2014 00:00:00 +0200
         Χριστουγεννιάτικα θεατρικά δρώμενα για παιδιά http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/293-theatrika-drwmena-gia-ta-paidia-apo-to-dhmo-vyrwna http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/293-theatrika-drwmena-gia-ta-paidia-apo-to-dhmo-vyrwna Χριστουγεννιάτικα θεατρικά δρώμενα για παιδιά

         Ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα σας καλεί, στις 19 Δεκεμβρίου 2014 στις 6:00 μ.μ στον πολυχώρο ΑΣΤΡΑ (Εργάνη)
         όπου σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα «Ονειροδιαδρομές» θα παρουσιάσει Θεατρικά Δρώμενα αφιερωμένα στα παιδιά.

         Αυτά περιλαμβάνουν: Αφήγηση Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, βασισμένο στην αφήγηση του 
         παραμυθιού, Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική.

         Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: Κατερίνα Καστάνη, Κωνσταντίνος Καραγάνης, Νίκος Μυτιληναίος, Κατερίνα Χιντηράκη, Μαρία Ανέμου.

         Συμμετέχει η θεατρική ομάδα του 6ου Δημ. Σχολείου Βύρωνα.

         Οργάνωση – Επιμέλεια: Μελίνα Μαρνέρου

         Το εργαστήρι ζωγραφικής του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα θα εκθέσει ζωγραφιές των παιδιών με θέμα τα
         Χριστούγεννα και στόλισμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με στολίδι που φτιάχτηκαν νωρίτερα από τα παιδιά με την επιμέλεια της δασκάλας τους
         Μαρίας Βουλγαράκη.

         Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά, τα έσοδα της οποίας θα δοθούν στο Δίκτυο Αλληλεγγύης.

         • Θεατρικά Δρώμενα
         • Δήμος Βύρωνα
          ]]>
          saloustrosg@gmail.com (Δήμος και Πολιτεία) Πολιτισμός Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 +0200
          Συζήτηση με τον Ευτύχη Μπιτσάκη την Κυριακή στο Βύρωνα http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/291-syzhthsh-me-ton-eftyxh-bitsakh-thn-kyriakh-sto-vyrwna http://www.dimoskaipoliteia.gr/byron-menu/item/291-syzhthsh-me-ton-eftyxh-bitsakh-thn-kyriakh-sto-vyrwna Συζήτηση με τον Ευτύχη Μπιτσάκη την Κυριακή στο Βύρωνα

          Ο ρόλος της ανθρώπινης φύσης στο ιστορικό γίγνεσθαι. 
          Αντιφάσεις και Δυνατότητες.
          Η  ανθρώπινη φύση  είναι συμβατή με τον σοσιαλισμό;

          Συζήτηση με τον Ευτύχη Μπιτσάκη καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

          Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014  ώρα 10.30 π.μ. στο  Δημαρχείο της πόλης

          Το βιβλίο θα παρουσιάσει  ο  Ρούντι Ρινάλντι 

          Την εκδήλωση οργανώνουν οι Πολίτες του Βύρωνα  

           

           

          • Ευτύχης Μπιτσάκης
          • συζήτηση
          • Βιβλία
           ]]>
           saloustrosg@gmail.com (Δήμος και Πολιτεία) Πολιτισμός Wed, 17 Dec 2014 00:00:00 +0200