Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς» 6,9 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες από το ΥΠΕΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πόροι συνολικού ύψους 6.900.000 ευρώ, ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Τα ποσά, θα αποδοθούν στις Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Επιπλέον ποσά που απαιτούνται για την καταβολή αντιμισθίας των αιρετών οργάνων που επικουρούν τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 160 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, δύναται να καλύπτονται από τις πιστώσεις που αφορούν στις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.

Τυχόν αδιάθετα ποσά, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, μπορούν να διατεθούν και προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών.