Το Δίκταμο. Προσφορά 2-21

Το Δίκταμο, Καραολή & Δημιητρίου 63 16231 Βύρωνας

Τηλ: 21 0765 8530, email: [email protected]

Γραβιέρα Κρήτης πικάντικη, συνεταιρισμού Ρεθύμνου 10 euro/Kgr