Τάσος Μαυρόπουλος: Νέα σύνθεση, νέοι συσχετισμοί…

Τάσος Μαυρόπουλος: Νέα σύνθεση, νέοι συσχετισμοί…

Τα δημοτικά τέλη που θα πληρώνουν οι πολίτες το 2020, ψηφίστηκαν μόνο από τους 9 συμβούλους της δημοτικής αρχής που διοικεί το δήμο, επί συνόλου 41, αφού οι περισσότεροι διαφώνησαν με την πρόταση της, ζητώντας μείωση ή ορθολογικότερη κατανομή