Φαρμακείο Κατσούλη Βασιλική

Κύπρου 76-78, Βύρωνας, 210 7656868