Έως τις 20 Μαρτίου η εγγραφή στα νηπιαγωγεία (2021-22)

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής των παιδιών τους σε δημόσιο νηπιαγωγείο, αρκεί:

  • να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο
  • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα

Θα χρειαστείτε:

  1. τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  2. τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  3. ένα αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης.

Για τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή διορθώσεις σε προηγούμενες, επικοινωνήστε με το νηπιαγωγείο της περιοχής κατοικίας σας.

Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με την υπηρεσία ή το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο νηπιαγωγείο της μόνιμης κατοικίας σας.

Περισσότερα: Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο – Gov.gr (www.gov.gr)