…Περί στριφτού

Είδη καπνιστού

Καπνοθήκες – Χαρτάκια – Φιλτράκια

Νικηφορίδη 8 Νέο Παγκράτι (πλατεία Δεληολάνη) Τηλ: 210 7664042

facebook