Ηλεκτρονική αίτηση απαλλαγής Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 45/14-04-2020 στα πλαίσια υποστήριξης των επιχειρήσεων που το προηγούμενο διάστημα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας Covid-19, δίνεται η δυνατότητα από την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα https://eservices.dimosbyrona.gr/.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους και θα ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ ώστε αυτό να αποτυπωθεί σε επόμενο λογαριασμό ρεύματος των πληττόμενων επιχειρήσεων