Ανοίγει ο δρόμος για μονιμοποίηση χιλιάδων “συμβασιούχων”!

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

 Μετά την απόφαση C-760/18/11-2-2021 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος είναι ανίσχυρη, ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση δεκάδων χιλιάδων παλαιών και νέων “συμβασιούχων”.

Επίσης, παρέχεται δικαίωμα για διεκδίκηση αναδρομικών για όσους “συμβασιούχους” απολύθηκαν ή έχασαν τα Δικαστήρια λόγω της συνταγματικής απαγόρευσης του άρθρου 103 παρ. 8 του Αναθεωρημένου (2001) Ελληνικού Συντάγματος!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Δ.Ε.Ε.) με την προχθεσινή ιστορική απόφασή του C-760/18/11-2-2021 αποφάνθηκε ότι είναι ανίσχυρες διατάξεις Συντάγματος και νόμων που ψηφίστηκαν μετά την Οδηγία 1999/70 ΕΚ και απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) σε αορίστου χρόνου (ΣΑΧ) όταν αυτές υποκρύπτουν “πάγιες και διαρκείς ανάγκες” των Υπηρεσιών.

Η ανατροπή είναι μεγάλη αφού, από το 2001, περίπου 200.000 “συμβασιούχοι”, που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, απολύθηκαν βάσει της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 103 παρ. 8, που τώρα καθίσταται ανίσχυρη, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ως αντίθετη στην προγενέστερη Οδηγία 1999/70.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, η Οδηγία 1999/70 είναι υπέρτερη του εθνικού μας Συντάγματος, ως εκδοθείσα προγενέστερα της αναθεωρημένης συνταγματικής διάταξης.

Συνεπώς, δεκάδες χιλιάδες “συμβασιούχοι” (παλαιοί και σημερινοί) έχουν τη δυνατότητα να εγείρουν αξίωση, τηρουμένων των προθεσμιών, για μονιμοποίηση ή αποζημίωση επειδή απολύθηκαν ή έχασαν τις δικαστικές τους διεκδικήσεις παρανόμως, σύμφωνα με την πρόσφατη σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος, καλεί την κυβέρνηση σε άμεση συμμόρφωση με την C-760/18/11-2-2021 απόφαση του Δ.Ε.Ε. και σε άμεση εργασιακή και οικονομική αποκατάσταση για όσους υπήρξαν “θύματα” της ανίσχυρης πλέον και αντίθετης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο διάταξης του άρθρου 103 παρ.8 του Συντάγματος.

Πηγή: enypekk.gr, ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.