Δ. Βύρωνα και Μουσείο Ιστορίας, στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ

Με αφορμή τη λειτουργία του Μουσείου Ιστορίας της πόλης μας και μετά τις απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο Βύρωνα, ο Δήμος μας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.).

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει πλέον τη διεκδίκηση επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού για πολιτιστικές και ιστορικές δράσεις και εκδηλώσεις.