«Με το δεξί μπήκε» το 2022 για τους συνδρομητές κινητής καθώς από 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ οι μειώσεις των συντελεστών του ειδικού τέλους, τόσο για τους συνδρομητές συμβολαίου όσο και για κατόχους καρτοκινητής.

Η μείωση στους μηνιαίους λογαριασμούς υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2% και 10% με περισσότερο κερδισμένους τους νέους από 15 έως 29 ετών που απαλλάσσονται πλήρως από το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας. Για την ακρίβεια, κι όπως προκύπτει από το σχετικό ΦΕΚ, όσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος για παράδειγμα όσοι έχουν λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας πάνω από 150 ευρώ θα δουν όφελος 10 ευρώ το μήνα, ενώ για λογαριασμούς μέχρι 50 μηνιαίως η μείωση θα φτάνει τα 2 ευρώ το μήνα.

Παρότι η μείωση του τέλους θα γίνει αυτόματα, στην περίπτωση των νέων 15 έως 29 ετών όπου το τέλος θα μηδενιστεί θα πρέπει να γίνει μια εγγραφή των δικαιούχων προσώπων στην εφαρμογή της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr -ΕΨΠ) με την βοήθεια των κωδικών Taxisnet. To σχετικό Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας ωστόσο αναμένεται να ανοίξει μετά τις 10 Ιανουαρίου, οπότε και θα μπορούν να εγγραφούν οι νέοι 15- έως 29 ετών.

Στην περίπτωση ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια. Ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών ή των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η σύνδεση με το ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί ότι η απαλλαγή εφαρμόζεται για έναν αριθμό τηλεφώνου ανά δικαιούχο. Να υπενθυμίσουμε ότι το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι μηδενικό για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό 30ο έτος της ηλικίας τους.

Πηγή: insider.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.