Δημόσιο: Δύο μισθολογικές «ταχύτητες» λόγω προσωπικής διαφοράς

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Δημόσιο: Έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα, έχουν ίδιες αρμοδιότητες, εργάζονται στις ίδιες συνθήκες αλλά είναι χωρισμένοι σε… πατρίκιους και πληβείους, καθώς αμείβονται με διαφορετικό μισθό γιατί διαφέρει ο χρόνος στον οποίο ανέλαβαν καθήκοντα στην υπηρεσία. Αυτό περιγράφουν δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε υπηρεσίες που εποπτεύονται από το υπουργείο Οικονομικών και εγείρουν ζήτημα άνισης μισθολογικής μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων τους, οι οποίοι μάλιστα έχουν απευθυνθεί και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου λαμβάνοντας μέχρι στιγμής μόνο θετικές προθέσεις.

Τα όσα περιγράφουν έχουν ως εξής: Με το νόμο περί ενιαίου μισθολογίου (4354/2015) προβλέφθηκε η λεγόμενη «προσωπική διαφορά» (Π.Δ.). Στόχος ήταν να καλύψει τυχόν μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή των μισθών όλων των βαθμίδων, στο πλαίσιο της ανακατάταξης που προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 27 (παρ.1) –με τίτλο «διασφάλιση αποδοχών»- προέβλεπε: «Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο».

Η προσωπική διαφορά αφορούσε ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο υπαλλήλους. Για τον υπολογισμό μισθών και προσωπικής διαφοράς ο νόμος έθετε κριτήρια που ίσχυαν μέχρι 31.12.2015. Για τους νεοδιοριζόμενους ίσχυαν εξαρχής οι (νέες, τότε) διατάξεις του νόμου.

Τελευταία ρύθμιση για τη μισθολογική διαφορά πέρασε με το νόμο 4569/2018, όπου με το άρθρο 45 προβλέφθηκε χορήγηση προσωπικής διαφοράς «από 1.9.2018, σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν)». Ο σχετικός νόμος ξεκίνησε να ισχύει από 11 Οκτωβρίου 2018, οπότε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Στην ΑΑΔΕ, μετά και την ψήφιση του ειδικού μισθολογίου της Αρχής (ν. 4778 ΦΕΚ Α’ 26/19.02.2021), το αποτέλεσμα ήταν περίπου 300 υπάλληλοι, που δεν υπάγονται στο ειδικό μισθολόγιο και δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις, να αμείβονται διαφορετικά, με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο που ανέλαβαν υπηρεσία, ενώ επιπροσθέτως δεν υπάρχει πρόβλεψη και για τους υπαλλήλους που πρόκειται να διοριστούν ή να μεταταχθούν στο μέλλον.

Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερες αποδοχές από τους συναδέλφους τους που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως περιγράφουν υπάλληλοι, κάνοντας λόγο για μια «άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νεότερων και παλαιότερων υπαλλήλων». Μάλιστα, λένε, πολλοί από τους υπάλληλους που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, διαθέτουν αυξημένα προσόντα και επιτελούν σημαντικές εργασίες.

Όπως εξηγούν, πρόκειται για εργαζόμενους που ανήκουν στους κλάδους των εφοριακών, τελωνειακών, δημοσιονομικών, νομικών, διοικητικών, πληροφορικής, χημικών, μηχανικών, οι οποίοι επειδή ανέλαβαν υπηρεσία μετά τις 11.10.2018, οπότε αποδόθηκε η προσωπική διαφορά για τελευταία φορά, δεν υπάγονται στο καθεστώς της όπως όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους, παρόλο που εργάζονται στον ίδιο χώρο, σε διπλανά γραφεία ή στα ίδια συνεργεία ελέγχου.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της σειράς 9Κ/2017 του ΣΔΟΕ, όπου συμβαίνει το παράδοξο όσοι ανέλαβαν υπηρεσία πριν από τις 11.10.2018 να λαμβάνουν την Π.Δ., ενώ όσοι ανέλαβαν μετά την επίμαχη ημερομηνία να μην τη λαμβάνουν, δημιουργώντας διάκριση ακόμα και μεταξύ εργαζομένων που είναι ίδια σειρά και με ίδια προσόντα.

Σημειώνεται ότι αν και στο πρόσφατα αναρτημένο στη δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει άρθρο (νούμερο 28) για το θέμα της προσωπικής, δεν λύνει το παραπάνω ζήτημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες στα σχόλια στο opengov.gr για περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων, αλλά και αιτήματα για κατάθεση σχετικής τροπολογίας που να λύνει το ζήτημα. Σημειώνεται ότι το άρθρο 28 του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι αυτό που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια.

Επιστολή διαμαρτυρίας

Μάλιστα σε επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο οι θιγόμενοι υπάλληλοι του υπουργείου τονίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας, αναγνωρίζοντας, ύστερα από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, την κατάφωρη μισθολογική ανισότητα που λαμβάνει χώρα εις βάρος μας, αποφάσισε και δεσμεύθηκε, στην από 11.2.2022 συνάντηση με την ΟΣΥΟ, για άμεση νομοθετική πρωτοβουλία που αφορούσε στην (εκτός των άλλων μέτρων) χορήγηση της Π.Δ. στους υπαλλήλους του υπουργείου και σε εποπτευόμενους φορείς αυτού που δεν τη λαμβάνουν, με ημερομηνία έναρξης την 1.4.2022, αποκαθιστώντας έτσι τη μισθολογική εξομοίωση με “παλαιότερους” συναδέλφους μας.

Με απογοήτευση ενημερωθήκαμε ότι, σε συνέχεια συνάντησης συνδικαλιστικών εκπροσώπων με την ηγεσία του υπουργείου την 16.4.2022, εκφράστηκε η “πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης” να ικανοποιηθούν μεμονωμένα αιτήματα και συγκεκριμένα
● η μελλοντική χορήγηση κινήτρου επίτευξης στόχων και
● ο μη συμψηφισμός της Π.Δ. (των “παλαιών” υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ) με τη μισθολογική ωρίμανση,
χωρίς να είναι “δεδομένη” η επέκταση χορήγησης της Π.Δ. και στους υπηρετούντες συναδέλφους μετά την 1.11.2018, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας!

Αν τα ανωτέρω αναφερόμενα έχουν βάση, ψηφιστούν και υλοποιηθούν αυτοτελώς, χωρίς να συνοδεύονται από χορήγηση της Π.Δ. στους μετά την 1.11.2018 συναδέλφους, θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του ήδη αγεφύρωτου μισθολογικού χάσματος μεταξύ παλαιών και νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς αυτού».

Πηγή: aftodioikisi.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.