Δημόσιο, ΟΤΑ -Αρμοδιότητες: «Τροχονόμος» με φινλανδικό μοντέλο

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Το φινλανδικό μοντέλο στην κατανομή των περίπου 20.000 αρμοδιοτήτων στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, επιλέγει η κυβέρνηση. Αυτό προβλέπει το ν/σ «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», που τέθηκε από σήμερα έως και τις 7.12.2022 και ώρα 10.50 π.μ..σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.

Όπως αναφέρεται στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης»: «Καταγράφεται ως βέλτιστη πρακτική το φινλανδικό μοντέλο εποπτείας και συντονισμού του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Οικονομικών προς διασφάλιση της τήρησης της αρχής της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προκύπτει μέσα και από τη συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναλυτικότερα, το εν λόγω γνωμοδοτικό όργανο συγκροτείται από εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της Ένωσης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Φινλανδίας με βασικό σκοπό τη διαβούλευση επί σχεδίων ανάπτυξης και νομοσχεδίων που αφορούν στα οικονομικά και στη διοίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, ομοίως και επί της πρότασης προϋπολογισμού ως προς τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο φινλανδικός δίαυλος συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης για σημαντικά διοικητικά και οικονομικά ζητήματα αποτέλεσε και το συγκριτικό πρότυπο για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης», προστίθεται.

Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Όπως έχει ήδη γράψει η aftodioikisi.gr, «συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών υπό την ονομασία Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, με σκοπό τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με θέματα ανακατανομής ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης».

Θα αποτελείται από:

– τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο,

– τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

– έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

– έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

– ένα (1) εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 3. Ο Πρόεδρος, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πώς θα ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες

Η διαδικασία ανακατανομής των αρμοδιοτήτων θα γίνεται με εισήγηση του Συμβουλίου στον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος θα «δέχεται εν όλω ή εν μέρει, απορρίπτει ή αναπέμπει για συμπλήρωση τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου…Αν γίνει δεκτή η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών εισηγείται τη συμπερίληψη της γνωμοδοτηθείσας ανακατανομής ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής του άρθρου 49 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)».

Δείτε ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.