ΑΡ.ΠΑ: ΄Ενορκη βεβαίωση που κατατέθηκε στο δήμο για χρήση της στην άσκηση αγωγής για τις ασφαλτοστρώσεις

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Δημοσιοποιούμε παρακάτω το κείμενο της ένορκης βεβαίωσης που ζήτησε η δημοτική αρχή προκειμένου να ασκήσει αγωγή για τις ασφαλτοστρώσεις, αλλά τελικά δήλωσε ότι δεν την χρειάζεται και δεν της κάνει. 

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ονομάζομαι Μαρία Μπικάκη του Εμμανουήλ. Είμαι Πολιτικός Μηχανικός Δομικών ‘Εργων Τ.Ε.  και υπηρετούσα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας πριν τη συνταξιοδότηση μου. Είμαι κάτοικος Βύρωνα και αυτή την περίοδο  είμαι δημοτικός σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβασης Βύρωνα.

Σχετικά με τα έργα οδοποιίας που έγιναν σε δρόμους του Βύρωνα με την εργολαβία 2010-11  μετά από δημοπρασία που διενεργήθηκε από το δήμο Βύρωνα, θέλω να καταθέσω τα εξής που είναι σε γνώση μου, προκειμένου να υπερασπιστώ το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των κατοίκων με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Το έργο  «Επιφανειακή διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Αποκατάσταση Βατότητας Πεζοδρομίων για χρήση από ΑΜΕΑ» Δήμου Βύρωνα,  προϋπολογισμού μελέτης 4.800.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εντάχθηκε – χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εκτελέσθηκε από τον Δήμο Βύρωνα από 5/9/2010 έως 6/4/2011.

Περιελάμβανε  μεταξύ των άλλων πλακοστρώσεις  με αντιολισθητικές πλάκες με συγκεκριμένες προδιαγραφές των εργασιών του  υποστρώματος για 2.220 τετραγωνικά μέτρα δρόμων, ανάμεσά τους και οι οδοί Βρυούλων, Νεοπτόλεμου, Αρύββου και Παναγή Τσαλδάρη.

Το έργο εκτελέστηκε με επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Βύρωνα και αποπερατώθηκε το 2011. Συντάχθηκε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και στη συνέχεια Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής που εγκρίθηκε με την κατά πλειοψηφία απόφαση υπ’ αριθμ. 157/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

Πλην όμως, το έργο παρουσίασε εξ αρχής προβλήματα. Υπήρξαν καταγγελίες πολιτών και καταδίκες σε βάρος του δήμου για ατυχήματα που υπέστησαν διερχόμενοι εξ αιτίας των κακοτεχνιών. Στις συγκεκριμένες οδούς, εκτός από τις αρχικές κακοτεχνίες (κάλυψη αντί ανύψωση φρεατίων με συνέπεια μετά τις εργασίες αποκάλυψής τους να δημιουργηθούν επικίνδυνες λακκούβες κλπ), παρουσιάστηκαν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα  εκτεταμένες ρηγματώσεις, αποκολλήσεις και θρυμματισμοί  των πλακών, ώστε η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν άκρως επικίνδυνη. Από το 2012 υπήρξαν παράπονα κατοίκων για την ελλαττωματική κατασκευή, τα προβλήματα ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και των κινούμενων με οχήματα επιβατών, καθώς και βλάβες των οχημάτων.

Τα προβλήματα αυτά αναδείχτηκαν :

α. Από τις παρεμβάσεις του συνεργείου αποκατάστασης οδών της Τεχνικής Υπηρεσίας που ξεκίνησαν από το έτος 2014 μετά από τηλέφωνα και αναφορές Δημοτών και αυτοψίες για την αποκατάσταση τοπικά στην περιοχή των αναφερομένων οδών. Για τις σχετικές παρεμβάσεις υπάρχουν καταγραφές εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η αποκατάσταση έγινε τοπικά με ψυχρό ασφαλτικό ή ελαφρό σκυρόδεμα, αλλά αυτές οι εργασίες δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση των αποκολλήσεων και της καταστροφής της οδοποιίας των συγκεκριμένων δρόμων.

β. Με ενέργειες των κατοίκων :

– Επιστολή με υπογραφές κατοίκων προς το δήμο από το 2015 (ΑΠ: 13632, 05-06-2015),

– Καταγγελία των κατοίκων προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ημ. 22/1/2016. Από τις παραπάνω ενέργειες των κατοίκων εξήχθη το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ. Οικ. 60/296-2016 έγγραφο-έκθεση ελέγχου καταγγελίας του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

– Παραστάσεις στο δημοτικό συμβούλιο κατοίκων από 22 Ιουλίου 2015 και έγγραφο με 41 υπογραφές κατοίκων και αρ. πρωτ. 13682.

– Έγγραφο προς το δημοτικό συμβούλιο ημ. 1/3/2022 με 155 υπογραφές.

– Έγγραφο προς το δημοτικό συμβούλιο ημ. 5/12/2022.

– Αναφορές προς το Συνήγορο του Πολίτη (321471/40334/18.07.2022)  οι οποίες απαντήθηκαν στις 28/7/2022 και στις 5/12/2022.

γ. Από ενέργειες και ανακοινώσεις της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα (όπως και άλλων δημοτικών παρατάξεων) με επανειλημμένες παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο από το 2010 μέχρι και πρόσφατα. Επιπρόσθετα αναφέρω τις ενέργειες της Αριστερής Παρέμβασης : – Πρώτη ανακοίνωση για το θέμα τον Ιανουάριο του 2010, – Κοινή προσφυγή (με άλλες 2 δημοτικές παρατάξεις) στην Περιφέρεια Αττικής το Φεβρουάριο 2010, – Ένσταση για το έργο, μετά την ακύρωση της δημοπράτησης και την εκ νέου επαναδημοπράτησή του, στην Περιφέρεια Αττικής, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών το Μάρτιο του 2010, – Συνέντευξη τύπου το Μάρτιο 2010, – Περιοδεία και φωτογράφηση των προβληματικών περιοχών του έργου, – Επισκέψεις στις περιοχές και με ειδικό μηχανικό,- Δεύτερη ανακοίνωση μας για το θέμα τον Ιούλιο του 2010, -Συμμετοχή σε παραστάσεις στη Νομαρχία, καθώς και την υποστήριξη εντός του δημοτικού συμβουλίου των παραπάνω υπομνημάτων και παραστάσεων των κατοίκων.

δ. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τις τοποθετήσεις συμβούλων, κατοίκων, αλλά και δημοτικών συμβούλων που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε 1. απόσπασμα από την τοποθέτηση ημ. 22.7.2015  του κ. Ζούμπου Κ., πολιτικού μηχανικού και μέλους της παράταξης της δημοτικής αρχής της εποχής των ασφαλτοστρώσεων 2010-11 «….υπήρχαν αρκετοί δρόμοι στον Δήμο Βύρωνα που είχαν γίνει με πλάκες, οι οποίες, κατά τη δική μου επιστημονική άποψη ως μηχανικός, δεν έπρεπε να είχαν γίνει με πλάκες, γιατί δεν είχαν απαγορευτική κλίση. Όταν σχεδιαζόταν αυτή η εργολαβία, η οποία ήταν και επείγουσα, εσπευσμένη, γιατί είχαν αρχίσει τότε οι περικοπές λόγω κρίσης κλπ. Και ο Νίκος ο Χαρδαλιάς ήθελε να την προχωρήσει και να την ολοκληρώσει μέσα στο 2010, εγώ είχα εγείρει σοβαρές αντιρρήσεις στο θέμα των δρόμων που δεν είχαν απαγορευτική κλίση και είχα υποστηρίξει ότι έπρεπε να γίνουν με άσφαλτο αντιολισθηρή ορισμένοι απ’ αυτούς τους δρόμους. Δεν εισακούστηκα ούτε από τον πρώην Δήμαρχο, ούτε από την ηγεσία της Τεχνικής Υπηρεσίας σ’ αυτό το θέμα…», 2. Απόσπασμα από την τοποθέτηση ημ. 22.7.2015 του κ. Καραγιάννη Μ., αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών την περίοδο 2014-2023: «… ο εργολάβος λοιπόν έκανε τις ασφαλτοστρώσεις και ισοπέδωσε και τα φρεάτια, με την προοπτική να τα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο, αυτό ήταν, και να τα φέρει επάνω. Γιατί ξέρετε, με την ασφαλτόστρωση που γίνεται … ο εργολάβος λοιπόν έφυγε, τα παράτησε, με αποτέλεσμα τώρα εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι γεγονός. Να σηκώσουμε τα φρεάτια. Και δεν τα έχουμε σηκώσει. Είναι 500. Δεν προλαβαίνουμε. Θέλει μια διαδικασία. Και εκεί βρίσκεται το θέμα».

Κατόπιν όλων αυτών στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 7/9/2016 λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 159 απόφαση για:

 -τη συγκρότηση επιτροπής για την διερεύνηση κακοτεχνιών, ή μη, που αφορούσε τις πλακοστρώσεις συγκεκριμένων οδών του Δήμου (Βρυούλων – Παν. Τσαλδάρη – Αρύββου και άλλων,

την κλήση Εμπειρογνώμονα από το Τ.Ε.Ε προκειμένου να ελεγχθούν οι αιτίες για τις οποίες δημιουργήθηκε η σημερινή κατάσταση του έργου. Η επιλογή του μηχανικού-πραγματογνώμονα έγινε από το ΤΕΕ με την υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. αίτηση ΤΕΕ 1065/12.1.2017

Ο Πραγματογνώμονας που ορίστηκε από το ΤΕΕ ονόματι Θ. Κυπραίος, πολιτικός μηχανικός, σε συνεννόηση με το δήμο Βύρωνα και καθ’ υπόδειξή του για τις ημερομηνίες αυτοψιών διενήργησε τον έλεγχο το 2017 καθώς και συνάντηση με τους αρμόδιους της Τεχνικής Υπηρεσίας, εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της περιόδου 2017 όπου είχε προκύψει νέα δημοτική αρχή και μέλη της Επιτροπής που συστάθηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Μετά από τη μελέτη των στοιχείων  και των εγγράφων, τις επισκέψεις-αυτοψίες στην περιοχή με την παρουσία μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και μελών της Επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου στις 17/2/2017, 1/3/2017, 24/4/2017, τους μακροσκοπικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, συνέταξε την έκθεση του.

Η έκθεση 156 σελίδων παραδόθηκε, ως ορίζουν οι κανονισμοί μετά την πληρωμή του σχετικού παραβόλου εκ μέρους του δήμου, το Μάρτιο του 2018. Η έκθεση περιέχει πλήθος στοιχείων, φωτογραφικών απεικονίσεων, αναφέρεται στη λήψη δειγμάτων από τα υλικά των πλακοστρώσεων, την εξέταση του υποστρώματος στις περιοχές των αποκολλήσεων, περιέχει τη λήψη φωτογραφιών, το πόρισμα του κρατικού εργαστηρίου ελέγχου περί των μηχανικών αντοχών των πλακών, τον έλεγχο του πάχους του κονιάματος και τρόπου επίστρωσής του.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης του Πραγματογνώμονα αναφέρεται με σαφήνεια ότι:

–         οι πλάκες που επιστρώθηκαν στις συγκεκριμένες οδούς είναι κατηγορίας ΙΙ, ήτοι πλάκες κατάλληλες για πεζοδρόμια μέσης κυκλοφορίας και δάπεδα εργοστασίων ελαφράς κυκλοφορίας και δεν ακολουθούν τις προδιαγραφές που ορίζονται για τις μηχανικές αντοχές στο ΦΕΚ 219-9/10/1959, την τεχνική περιγραφή του έργου, το τιμολόγιο της μελέτης και την ανάλυση του τιμολογίου της μελέτης. Όπως καταγράφεται στη σελ. 17 της έκθεση του οι πλάκες  θα έπρεπε να είναι κατηγορίας Ι. Οι ακατάλληλες πλάκες της κατηγορίας ΙΙ επιστρώθηκαν σε όλη την έκταση του έργου που προβλεπόταν πλακοστρώσεις και όχι μόνο σε σημεία που αποτυπώνονται στις δειγματοληπτικές φωτογραφίες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από 3 στοιχεία : α. Οι 4 αυτοί δρόμοι δημοπρατήθηκε το 2016 για να ανακατασκευαστούν εν συνόλω μέχρι το 2017. β. στα τμήματα, που δεν ανακατασκευάστηκαν μέχρι σήμερα παρά την πρόβλεψη της εργολαβίας του 2016 (επί της οδ. Νεοπτολέμου, από Αδαμαντίου Κοραή έως Βρυούλων και επί της οδ. Βρυούλων από Νεοπτολέμου έως Αρύββου) και υπάρχουν ακόμα πλάκες, το φαινόμενο του θρυμματισμού τους συνεχίζεται και με τη λήψη δείγματος που έγινε και από πλευράς μας είναι εμφανές ότι πρόκειται για πλάκες κατηγορίας ΙΙ, γ. στην οδ. Κατίνας Παξινού που είναι σε άλλη περιοχή του δήμου Βύρωνα  και περιλαμβανόταν στους δρόμους πλακοστρώσεων εργολαβίας 2010-11, υπάρχουν επίσης, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις και θρυμματισμοί πλακών και από δείγμα που έχουμε συλλέξει και παρουσιάσει στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 13/2/2023 , πάλι πρόκειται για πλάκες κατηγορίας ΙΙ. Τα παραπάνω πιστοποιούνται και από το Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το πιστοποιητικό αριθμ. 50567/5.9.2017, το οποίο αποτελεί ισχυρό στοιχείο για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργολάβου.

–        Για το συγκολλητικό κονίαμα και υπόστρωμα, εκτός από την σύνθεση-ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και οδήγησαν στο θρυμματισμό του σε πολλά σημεία, υπάρχει απόκλιση και στην τήρηση των προδιαγραφών του τρόπου επίστρωσης. Οι προδιαγραφές προέβλεπαν το μέγιστο πάχος ανά στρώση να είναι 2,5 εκ. και σε περίπτωση που θα πρέπει να τοποθετηθεί υλικό πλήρωσης μεγαλύτερο των 2,5 εκ. να υπάρχει διακοπή της εργασίας, ώστε να σκληρύνει το κονίαμα και εν συνεχεία να τοποθετηθεί η επόμενη στρώση, η οποία ομοίως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 εκ. Παραταύτα αυτές οι προδιαγραφές δεν τηρήθηκαν όπως αναλυτικά περιγράφεται στα συμπεράσματα-πορίσματα της έκθεσης από την σελίδα 73 και στη συνέχεια.

Ως εκ τούτου, εκτός από τις αποκολλήσεις, ρηγματώσεις, διαμελισμό των πλακώνεξαιτίας του υποστρώματος παρατηρήθηκαν καθιζήσεις  και σε σημεία που δεν είχαν αποκολληθεί οι πλάκες και αποσάρθρωση του υποστρώματος και στα μέρη που είχαν αποκολληθεί και θρυμματιστεί.

Η έκθεση του πραγματογνώμονα από την τεχνική εμπειρία μου βασίζεται σε επακρή μακροσκοπικά και εργαστηριακά στοιχεία, είναι εμπεριστατωμένη και σαφής και αναδεικνύει ότι δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ως εκ τούτου προκύπτει σαφής βλάβη του δημοσίου.

Με την απόφαση 101/23.5.2016 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε σχέδιο για «Ανασφαλτώσεις, αντιολισθηρές πλακοστρώσεις, κ.λ.π. οδών Δήμου Βύρωνα» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Ως αιτιολόγηση του έργου αναφέρεται «Συγκεκριμένα παρουσιάζονται εκτεταμένες βλάβες του οδοστρώματος σε τμήματα που υπάρχει επίστρωση με αντιολισθηρές πλάκες οι οποίες είτε έχουν ρηγματωθεί ή αποκολληθεί και επίσης στον ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας που παρουσιάζει φθορές όπως λακκούβες ή και εκτεταμένες επιφανειακές ανωμαλίες από ερπυστικά φαινόμενα λόγω έλευσης βαρέων οχημάτων.».

Με αυτή την εργολαβία οι παραπάνω οδοί προγραμματίστηκε να ανακατασκευαστούν πλήρως με αντιολισθηρή πλακόστρωση με την τεχνική αντιολισθηρής σκυροδέτησης (μπετόστρωση με ραβδώσεις και ειδική αντιολισθηρή επεξεργασία επιφάνειας).

Παρά ταύτα, σε αυτή την εργολαβία, παρότι υπήρξε οριστική παραλαβή, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημ. συμβούλιο με την απόφαση 101/23.5.2019, τμήματα αυτών των οδών όπως αναφέρουμε και παραπάνω (επί της οδ. Νεοπτολέμου, από Αδαμαντίου Κοραή έως Βρυούλων και επί της οδ. Βρυούλων από Νεοπτολέμου έως Αρύββου) που περιλαμβανόταν στην ανακατασκευή, δεν έχουν ανακατασκευαστεί. Πληροφορούμαστε δε ότι συνεχίζουν να συμβαίνουν, εξ αιτίας του ανώμαλου οδοστρώματος, πτώσεις διερχόμενων πεζών, οχημάτων αλλά και βλάβες σε οχήματα.

Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δοθεί στοιχεία ποιο ποσό αναλογεί και επιμερίζεται από το συνολικό κόστος του έργου της πρώτης εργολαβίας 2010-2011 για τους παραπάνω 4 συγκεκριμένους δρόμους, ούτε ποιο ποσό από το συνολικό αντιστοιχεί από την εργολαβία του 2016 για την  αποξήλωση των παλιών  αντιολισθητικών πλακοστρώσεων και την εκ νέου κατασκευή της οδοποιίας στους συγκεκριμένους δρόμους.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει  :

Α. Ότι δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές υλικών για τις πλάκες που ορίζονται για δρόμους, άρα δεν τοποθετήθηκαν πλάκες τύπου Ι καθώς και οι προδιαγραφές του τρόπου κατασκευής του υποστρώματος-συγκολλητικού κονιάματος. Αυτό αφορά όλη την έκταση του οδοστρώματος των συγκεκριμένων δρόμων που ανακατασκευάστηκαν μετά από μόλις 6 έτη από την προηγούμενη αποπεράτωσή τους και δεν αφορά μόνο τα συγκεκριμένα σημεία των αποκολλήσεων, ρηγματώσεων και πλήρους θρυμματισμού των πλακών επίστρωσης κάποιας χρονικής στιγμής. Οι βλάβες επήλθαν εξ αρχής σταδιακά, καθιστώντας το οδόστρωμα ακατάλληλο πλήρως και συνολικά μη δυνάμενο να επισκευαστεί με τοπικές παρεμβάσεις.

Κάθε ισχυρισμός ότι η χρησιμοποίηση πλακών εκτός προδιαγραφών αφορά μόνο 200 τμ. και είναι μόνο στα σημεία που απεικονίστηκαν σε φωτογραφίες και άρα ότι η ζημιά του δήμου υπολογίζεται μόνο  4.082,00 ευρώ είναι ανυπόστατος. Οι βλάβες αφορούν όλη την έκταση των οδών οι οποίες ανακατασκευάστηκαν και παρότι δεν μας έχουν δοθεί τα στοιχεία, από υπολογισμούς από τους χάρτες google προκύπτει ότι η ανακατασκευή αφορά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, δεν ευσταθούν ισχυρισμοί της αναδόχου εταιρείας και υπηρεσιακών παραγόντων της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στους κατοίκους που αφαίρεσαν τις προστατευτικές κορδέλες και χρησιμοποίησαν τους δρόμους πριν αποκτήσει η συνδετική κονία την απαιτούμενη αντοχή και  συγκολλησιμότητα, διότι: α. δεν είναι εξακριβωμένο ότι αυτό συνέβη, β. παραβλέπει την ποιότητα των υλικών-πλακών και τον τρόπο κατασκευής του υποστρώματος-συγκολλητικού κονιάματος και γ. ότι το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται σε μεγάλη έκταση και στην οδ. Κατίνας Παξινού που δεν είναι στην ίδια περιοχή, στο τμήμα που έχει χαμηλή κίνηση, σε αντίθεση με το τμήμα του που δεν έχει συχνή  κίνηση, ήταν στην ίδια εργολαβία και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακατασκευαστεί.

Β. Το κόστος σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος είναι προφανές και δεν μπορεί να  συμψηφιστεί ή συγκαλυφθεί με απαξίωση της τεχνικής έκθεσης του εμπειρογνώμονα.

Γ. Τα προβλήματα των συνθηκών κυκλοφορίας κατοίκων, επιβατών και οδηγών είναι αποδεδειγμένα.

Υπάρχει ανάγκη να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον και ως προς την οικονομική προστασία των δημόσιων πόρων και την χρηστή τους διαχείρισηαλλά και ως προς τις συνθήκες ζωής και κυκλοφορίας των κατοίκων στους δρόμους της πόλης μας.

Η δημοτική αρχή οφείλει να αντιμετωπίσει με ευθύνη το δημόσιο συμφέρον έναντι της εταιρείας εργολήπτη που ανέλαβε και περάτωσε τα έργα οδοποιίας της περιόδου 2010-2011. Ανεξάρτητα από την αμέλεια διοικητικών ή υπηρεσιακών παραγόντων για τον έλεγχο, την επίβλεψη και την παραλαβή του έργου απαιτείται να αναζητηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες της εταιρείας για τις προβληματικές πλακοστρώσεις. Να απαιτηθεί η καταβολή όχι μόνο του κόστους όλου του έργου για το οποίο δεν τηρήθηκαν οι αναγκαίες προδιαγραφές και υπήρξε εκ νέου δαπάνη για την ανακατασκευή των δρόμων αυτών, αλλά και αποζημίωση για τις βλάβες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους από το συγκεκριμένο έργο.

Υπάρχει σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπ. αριθμ 29 από 9.3.2020 που εντέλει τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να μελετήσει την έκθεση του Πραγματογνώμονα και να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αναγκαίες ενέργειες που προτείνει.

Υπήρχαν σχετικά αιτήματα παρατάξεων, λόγω της χρονοτριβής ετών να γίνει αυτή η ενημέρωση με  συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, όπου τελικά αυτό έγινε στις 13/2/2023, αλλά παραπέμθηκε με απόφαση της δημ. αρχής στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία ξαναήρθε στο δημοτικό συμβούλιο στις  8/3/2023. Σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο η δημοτική αρχή πρότεινε και ψήφισε απόφαση (με μόνους τους ψήφους της παράταξης της δημοτικής αρχής) να ασκήσει την αγωγή με την προϋπόθεση ύπαρξης 2 ένορκων βεβαιώσεων από δημοτικούς συμβούλους.

Κατόπιν αυτού καταθέτουμε αυτή την ένορκη βεβαίωση με όσα γνωρίζουμε για το θέμα.

Επισημαίνουμε :

Α. ότι η προθεσμία για τη κατάθεση της αγωγής ώστε να μην παραγραφούν οι οικονομικές αξιώσεις του δήμου έναντι της εργολήπτριας εταιρείας λήγει στις 23/3/2023 και

Β. Θεωρούμε την έκθεση του πραγματογνώμονα επαρκή επιστημονικά και πλήρως τεκμηριωμένη προκειμένου να ασκηθεί αγωγή για διεκδίκηση αποζημίωσης από την εταιρεία.

Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση δεν συνάδει με την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος έναντι του συμφέροντος των εργοληπτικών εταιρειών.

14/3/2023

Μαρία Μπικάκη

Πηγή: aristeriparemvasivyrona

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.