Το Σύγχρονο

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από Σεπτέμβριο στο χώρο μας θα λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα Πληροφορικής

–    Πανεπιστημιακά μαθήματα ‘’Επιστήμης Υπολογιστών’’
–    Πτυχία ECDL
–    Εξειδικευμένα προγράμματα
( Πληροφοριακά συστήματα , ανάπτυξη  & σχεδίαση ιστοσελίδων, βάσεις δεδομένων).
–   Ενισχυτική διδασκαλία – Βοήθεια για τα σχολικά μαθήματα Πληροφορικής
–    Προγραμματισμός & παιχνίδι για μαθητές Γυμνασίου
–    Ασφαλής περιήγηση στο Διαδίκτυο
( Γονείς & μαθητές)
–    Γ’ Λυκείου
(1 ώρα – Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Παρόν και μέλλον της επιστήμης Η/Υ
Τμήματα – Προοπτικές – Συνθήκες εργασίας)