Το Σύγχρονο

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Σύγχρονο, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του μένουμε σπίτι, συνεχίζει την λειτουργία του διαδικτυακά.
Για όλες τις τάξεις τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης στο κανονικό ωριαίο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Κουράγιο σε όλους τους γονείς και τους μαθητές.

Από Σεπτέμβριο στο χώρο μας θα λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα Πληροφορικής

–    Πανεπιστημιακά μαθήματα ‘’Επιστήμης Υπολογιστών’’
–    Πτυχία ECDL
–    Εξειδικευμένα προγράμματα
( Πληροφοριακά συστήματα , ανάπτυξη  & σχεδίαση ιστοσελίδων, βάσεις δεδομένων).
–   Ενισχυτική διδασκαλία – Βοήθεια για τα σχολικά μαθήματα Πληροφορικής
–    Προγραμματισμός & παιχνίδι για μαθητές Γυμνασίου
–    Ασφαλής περιήγηση στο Διαδίκτυο
( Γονείς & μαθητές)
–    Γ’ Λυκείου
(1 ώρα – Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Παρόν και μέλλον της επιστήμης Η/Υ
Τμήματα – Προοπτικές – Συνθήκες εργασίας)