Την Δευτέρα 10/02/2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί  η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

  • Έγκριση της πρότασης του Δημάρχου Βύρωνα για αποδοχή της Πρόσκλησης του (Σ.Π.Α.Υ.) περί διαμόρφωσης Πύλης εισόδου στην περιοχή “Κουταλά”
  • Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων οικονομικού έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων
  • Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/φοιτητριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα
  • Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Βαφειαδάκειο Ίδρυμα
  • Λύση της σύμβασης εκμίσθωσης των δύο (2) Κυλικείων του πρώην «ΔHMΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
  • Δωρεάν ένταξη δύο παιδιών στην Ελεύθερη Κολύμβηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”, κατόπιν αιτήματος του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης
  • Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο199 παρ. 6 του Ν.3463/06)
  • Παραχώρηση του υπ΄ αριθμ. Κ/27 Τάφου τριετούς ταφής στον Σκανδάλη Γεώργιο
  • Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης
  • Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” Άξονα Προτεραιότητας 12 “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.