Το Σωματείου Εργαζομένων δήμου Βύρωνα, διεκδικεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας