Ψυχολογική υποστήριξη από το Δ. Βύρωνα

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης πραγματοποιούνται από τον Δήμο Βύρωνα.

Λόγω των αυξημένων αναγκών πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 ο Δήμος Βύρωνα συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη της κοινότητας. Οι συνεδρίες παρέχονται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιο αναλυτικά παρέχεται:

  • Ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους
  • Συμβουλευτική στήριξη σε γονείς
  • Ατομική συμβουλευτική σε ενήλικες
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη
  • Συνεργασία με τη σχολική κοινότητα

Λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID-19, έπειτα από αξιολόγηση του αιτήματος, όπου κρίνεται σκόπιμο δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η υποδοχή αιτημάτων γίνεται τηλεφωνικά από Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30 στο τηλ.: 210-7624403 ή ηλεκτρονικά στο  e-mail: [email protected].