Κορωνοϊός: Δημόσιο, ΟΤΑ – Οι ρυθμίσεις που φέρνουν ιδιωτικοποιήσεις & απολύσεις

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Τα μέτρα για το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, με τα οποία, χρησιμοποιώντας την πανδημία, η κυβέρνηση προωθεί, μέσω, μάλιστα, ΠΝΠ:

-Ιδιωτικοποιήσεις.

-Απευθείας αναθέσεις.

-Ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων.

-Εντατικοποίηση εργασίας με ελαστικό ωράριο εργασίας.

-Τις απολύσεις μέσω του όρου «αναγκαίο προσωπικό».

-Την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων όπως για παράδειγμα των δημοτικών αστυνομικών από ΠΕ, ΤΕ υπαλλήλους, μόνο και μόνο για να κόβουν κλήσεις, καταγράφει έρευνα της ΔΑΣ-ΟΤΑ την οποία παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

H έρευνα θα παρουσιαστεί επισήμως σε διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10/1 στις 10 πμ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Χρησιμοποιώντας προσχηματικά την υποχρέωση του κράτους για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, που όλοι γνωρίζουμε πόσο υποβαθμισμένα τα είχαν πριν εκδηλωθεί η πανδημία αλλά πολύ περισσότερο όμως και τώρα που χτυπάει κόκκινο η πανδημία σε κρούσματα, διασωληνωμένους στις ΜΕΘ και θανάτους, με το άρθρο 26 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (η παράταση δόθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4722/2020) υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης δίνονται σε εργολάβους.

«Άρθρο εικοστό έκτο Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης»

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας (παρατάθηκε έως 31.12.2020), οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες».

«Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των απορριμμάτων.» (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020)

Στις υπεραυξημένες αρμοδιότητες που έδωσε η κυβέρνηση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων για να αντιμετωπίσει τις δημαρχιακές της μειοψηφίες στα δημοτικά συμβούλια προστέθηκε η αρμοδιότητα η οικονομική επιτροπή να αποφασίζει για τις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε ιδιώτες, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. (Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως. άρθρο 24 παρ.3 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου – ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 , όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου -ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4684/20).

Ενώ με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) η οικονομική επιτροπή αποφασίζει και για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για  προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Με τον Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4735/2020 προβλέπεται η σύσταση «Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ως «ευέλικτα» νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, τα οποία θα υλοποιούν πιο γρήγορα τα διάφορα «αναπτυξιακά» προγράμματα.

Στην ουσία αποτελεί την συνέχεια του χρεωκοπημένου μοντέλου των «Αναπτυξιακών Εταιρειών» στους ΟΤΑ, το οποίο επανέρχεται με άλλο περιτύλιγμα, αλλά ακολουθεί την ίδια γραμμή, των προγραμματικών συμβάσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων.

Λειτουργεί ως όχημα για να περάσουν κομμάτια αρμοδιοτήτων και υποδομών των δήμων στο ιδιωτικό κεφάλαιο και κινείται στο πλαίσιο της «ανάπτυξης» της κυβέρνησης και του «εκσυγχρονισμού» που επιχειρείται  πάνω στα ερείπια των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων.

Δημόσιο συμφέρον για την κυβέρνηση αποτελούν οι αναθέσεις σε ιδιώτες, οι ΣΔΙΤ και οι «συνεργασίες» με ιδιωτικούς φορείς και όχι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η επαρκής χρηματοδότηση των δήμων και η στήριξη των υπηρεσιών τους.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ / 2ΜΗΝΕΣ – 4ΜΗΝΕΣ – 8ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ανακύκλωση των ανέργων έχει εκτοξεύσει η κυβέρνηση στο ζενίθ ενώ την μόνιμη εργασία την έχει στείλει στο ναδίρ, στα τάρταρα.

Από αυτό δεν εξαιρούνται οι δήμοι που ακολουθούν εξίσου τον τομέα της υγείας, της παιδείας αλλά και τους υπόλοιπους τομείς του δημοσίου σε προσλήψεις ολιγόμηνων και πολλές φορές κακοπληρωμένων και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενων (βλέπε κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ), για να καλύψουν τα μεγάλα κενά που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού, που στην περίοδο της πανδημίας γίνονται ακόμα μεγαλύτερα και που σαφώς παρά το φιλότιμο που καταθέτουν καθημερινά οι εργαζόμενοι είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’):

«2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Με νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε την Δευτέρα 21/12/2020 στον νόμο, «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», το άρθρο 146 «πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)»  προσθέτει στην παραπάνω διάταξη την εξαίρεση «η πρόσληψη προσωπικού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου». Δηλαδή οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από τον περιορισμό της 24μήνου συνεχούς απασχόλησης, που προβλέπει το άρθρο 5 του ΠΔ 164/2004, αλλά τονίζει χαρακτηριστικά ότι αποκλείεται κάθε περίπτωση μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Ενώ στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι συμβάσεις αυτές αφορούν και προσλήψεις προσωπικού που θα μπορεί να συμμετάσχει στα κλιμάκια ελέγχου υγειονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και της δημοτικής αστυνομίας.

Στο δε νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» που είναι προς ψήφιση στη βουλή, στο άρθρο 36 «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας δίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 2 μήνες εντός του έτους  που ίσχυαν μέχρι σήμερα μπορούν να αυξηθούν μέχρι και 8 μήνες εντός του έτους, με την ρητή απαγόρευση ότι δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

«Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

Είναι φανερό πως και η σημερινή κυβέρνηση, όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αρνήθηκε την κατάργηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, αποκλείει κάθε περίπτωση μόνιμης και σταθερής εργασίας με δικαιώματα. Εκμεταλλεύεται την ανεργία και την ανάγκη εργασίας και του μεροκάματου και μετά πετάει τους εργαζόμενους σαν στημένη λεμονόκουπα στον Καιάδα της ανεργίας.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η εντατικοποίηση της εργασίας έχει χτυπήσει κόκκινο με τις όποιες επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) προέβλεπε: «2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), με απόφαση του οικείου δημάρχου είναι δυνατόν να:

α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

β) καθορίζεται η  πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.»

 Η παραπάνω διάταξη επανέρχεται σε ισχύ με το άρθρο 52 του Ν. 4573/2020 (ΦΕΚ Α’227 / 18-11-2020)

«Άρθρο 52

Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α. Από την 9η.11.2020 και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, επανέρχονται σε ισχύ η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς την πενθήμερη εργασία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, και το άρθρο εικοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τον καθορισμό του ωραρίου των δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα.»

Με την καθιέρωση και την προσαύξηση της υπερωριακής απασχόλησης, καταπατούνται τα ωράρια και οι ημέρες εργασίας που προβλέπονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και η σχετική νομοθεσία του 6ωρου για τους εργαζόμενους των βρεφικών – παιδικών σταθμών, με απόφαση δημάρχου.

Ωράριο και ημέρες εργασίας «λάστιχο» με απόφαση δημάρχου.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», εντείνεται περισσότερο η τηλεργασία, η εργασία εξ αποστάσεως και η εκ περιτροπής εργασία.

Ο όρος ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ που χρησιμοποιεί δεν είναι καθόλου τυχαίος. Μπορεί να διατυπώνεται στην παρούσα κατάσταση ως μέτρο για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας αλλά την «επομένη», που όλοι ευχόμαστε να έρθει σύντομα, θα λειτουργήσει ενάντια στους εργαζόμενους και στις θέσεις εργασίας.

Γιατί αν προβλέπεται στην περίοδο της πανδημίας οι υπηρεσίες των δήμων να λειτουργούν με το 50% του υπάρχοντος προσωπικού και αυτό να χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο, ας αναλογιστεί ο καθένας μας πως θα μεταφραστεί από την κυβέρνηση την «επομένη» της πανδημίας.

Ο συνειρμός του σημερινού ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με τις μνημονιακές λίστες απολύσεων του υπουργείου εσωτερικών για το ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δεν είναι άκαιρος, άλλωστε το θέμα των απολύσεων το κρατάει ανοιχτό και η σημερινή κυβέρνηση που και αυτή έχει στόχο την δημιουργία του μικρού και ευέλικτου επιτελικού κράτους που θα μοιράζει αναθέσεις σε ιδιώτες.

Όπως και η τηλεργασία, η εξ αποστάσεως εργασία και η εκ περιτροπής εργασία, που μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να τα χαρακτηρίζει ως έκτακτα μέτρα για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, είναι σίγουρο όμως ότι «αύριο» θα τα κάνει μόνιμα για να εφαρμόσει την πολιτική της στους «ανταγωνιστικούς όρους εργασίας» που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Ήδη στα ΚΕΠ  με την αρ. αποφ. 20530 Εξ 2020, ΦΕΚ 3030/Β’/21-7-2020 εφαρμόζεται η τηλεξυπηρέτηση,

«‘Άρθρο 1

Δημιουργία πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης των πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων με υπαλλήλους των ΚΕΠ

1.Δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive. gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).» […]

ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Σύμφωνα με την  παρ. 2 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, με απόφαση δημάρχου ή προέδρου νομικού προσώπου, εργαζόμενοι υπηρεσιών των δήμων ή νομικών προσώπων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες με άλλα καθήκοντα. Ενώ με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στον Δήμο Αλίμου όπου με απόφαση του δημάρχου εργαζόμενοι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων τοποθετήθηκαν στην πλαζ Αλίμου να μοιράζουν αντισηπτικά στους πολίτες ….

Όπως χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της «περιπλάνησης» των καθαριστριών σχολικών μονάδων.

Η ως άνω ρύθμιση θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ προς τους πληττόμενους πολίτες, μέσω της απασχόλησης των εργαζομένων σε άλλες νευραλγικές υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο χρήζουν ενίσχυσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών τον Μάρτιο του 2020 ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/18659/17.03.2020 και επανήλθε στην δεύτερη καραντίνα τον Νοέμβριο ΥΠ.ΕΣ. Α.Π.75317/08.11.2020

Ενώ στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ η παρ.1 του άρθ. 135 του ν.4714/2020 προβλέπει ότι με απόφαση δημάρχου ανατίθενται καθήκοντα του κλάδου διοικητικού οικονομικού ή συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών σε εργαζόμενους των ΚΕΠ κλάδου ΔΥΠ για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των δήμων  όπως και με απόφαση επίσης δημάρχου επιτρέπεται η μετακίνηση των εν λόγω εργαζομένων σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου.

1.Η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «10. Με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ή καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του δήμου.

Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου.».

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τροπολογία σε σ/ν του υπουργείου δικαιοσύνης αρθ. 64 ν. 4745/2020 «Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176)» έδωσε παράταση της γνωμοδότησης για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι τις 30-4-2021.

Παρά του γεγονότος ότι βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και είναι καταφανέστατοι οι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η κυβέρνηση αντί να βάλει τέλος στην ανασφάλεια χιλιάδων δικαιούχων του επιδόματος και να επεκτείνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς των ΒΑΕ και σε άλλες ειδικότητες και κλάδους, έδωσε μια τυπική αλλά αναγκαία παράταση  για να αποφύγει τις αντιδράσεις των εργαζομένων στην περίοδο της πανδημίας, όταν όλη η κοινωνία αναγνωρίζει την προσφορά και το δίκαιο του αιτήματος τους.

Η κυβέρνηση όμως απαρέγκλιτη στον στόχο που έχει θέσει μαζί με την  Ε.Ε. και την εργοδοσία, αντιμετωπίζει όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το επίδομα και τα ΒΑΕ ως δημοσιονομικό όφελος στα κρατικά ταμεία και τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ

Ως ενίσχυση των εισπρακτικών μηχανισμών, και της επιβολής χρηματικών προστίμων, αλλά και ενίσχυσης της δημοτικής αστυνομίας μετά την κατάργηση και την «κουτσή» επανασύστασή της, όπως καλά γνωρίζουμε, η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα σε εργαζόμενους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ να ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας. Είναι σαφές ότι την ενδιαφέρει περισσότερο η ενίσχυση των τρόπων επιβολής χρηματικών προστίμων από την λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του λαού.

παρ.1 άρθρο 50 του Ν.4753/2020  (ΦΕΚ 227/18.11.2020 τεύχος Α’)

«Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση
  1. Σε δήμους που δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του δημάρχου, δύναται με απόφαση του δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021.»
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με το άρθ.40 του ν. 4735/2020 στις υπερεξουσίες που έδωσε η κυβέρνηση και στις πλαστές πλειοψηφίες της οικονομικής επιτροπής προστίθεται και η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του δήμου, απαξιώνοντας ακόμη περισσότερο τον ήδη απαξιωμένο ρόλο του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Θεσμοθετήθηκαν οι δύο παραπάνω κατηγορίες αδειών σε βάρος του δικαιώματος της κανονικής άδειας του εργαζόμενου, χωρίς να υπάρχει διευκρίνηση για το όταν δεν υπάρχει υπόλοιπο κανονικής άδειας τι θα ισχύει. Θα θυμάστε τα προβλήματα που δημιούργησε η σχετική διάταξη σε γονείς εργαζόμενους των βρεφικών – παιδικών σταθμών και στην 10ήμερη άδεια που δικαιούνται. Ενώ στους εργαζόμενους των οποίων τα τέκνα δεν έχουν εγγραφεί στους βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.09.2020.

Στους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ειδικής άδειας έγιναν πιο «σφιχτές», ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αντιμετωπίσθηκαν με ρατσιστική διάθεση και είναι σημαντικό να δούμε τελικά και τι επιπτώσεις στην εργασία τους μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και γνωστοποίησαν τις παθήσεις τους. Δηλαδή με απλά λόγια πως θα εκμεταλλευτεί το κράτος τις παθήσεις των εργαζομένων σε βάρος τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Φτάνοντας στο τέλος της καταγραφής σημαντικών αντιδραστικών και αντεργατικών μέτρων που νομοθέτησε η κυβέρνηση στην μέχρι σήμερα περίοδο της πανδημίας, αφήσαμε για το τέλος την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια, ίσως το πιο ισχυρό χτύπημα που επιχειρεί η κυβέρνηση κατά των εργατικών δικαιωμάτων αφού συνδέεται άμεσα και με τον νέο συνδικαλιστικό νόμο που έχει έτοιμο να καταθέσει η κυβέρνηση στη βουλή.

Ως τελική πρόβα πριν την κατάθεση του νέου συνδικαλιστικού νόμου η κυβέρνηση με το άρθρο 75 στον Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’) «Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» νομοθέτησε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Το ίδιο επιχείρησε και το υπουργείο παιδείας αλλά ο κλάδος των εκπαιδευτικών έδωσε το πρώτο δυνατό χαστούκι στην κυβέρνηση και στον «εκσυγχρονισμό» των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων που επιχειρεί, με αποχή του κλάδου από τις εκλογές που ξεπέρασε το 95%.

Οι μαζικές αποφάσεις των σωματείων στους δήμους για καθολική αποχή από την διαδικασία των εκλογών, ζητώντας άμεσα την αναβολή τους και την παράταση της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια, ανάγκασαν τον υπουργό εσωτερικών να «ανακρούσει πρύμναν» και να αναστείλει με εγκύκλιο τις εκλογές.

Η σχετική εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03.11.2020, αναφέρει:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

«Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 που εκδόθηκε συνεπεία των επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, κρίνεται απαραίτητη για χρονικό διάστημα από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ΄ εφαρμογή της αρ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης, καθώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται να διεξαχθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Βάσει της ως άνω εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής καλείται ο οικείος Υπουργός ή προκειμένου για κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια ν.π.δ.δ., το όργανο που ασκεί την εποπτεία, να μεταθέσει την ψηφοφορία κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ. 19516/17-9-2001 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1246), σε ημερομηνία μετά το ως άνω χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για τη σχετική κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στην Υπηρεσία μας. Σχετικά με το εν λόγω θέμα θα ακολουθήσουν άμεσα νεότερες οδηγίες.»

Όπως προ είπαμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία σχετίζεται άμεσα και προβλέπεται μέσα στον νέο συνδικαλιστικό νόμο που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση να καταθέσει στη βουλή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιεί τον απεργοκτόνο νόμο Αχτσιόγλου (50+1), δυναμώνει την αντεργατική της επίθεση, επιδιώκοντας – μάταια βεβαίως –  να διαλύσει τα συνδικάτα και κυρίως αυτά που μάχονται, που αντιδρούν, που αντιστέκονται.

Το νομοσχέδιο που φέρνουν απαγορεύει την απεργία στους Δήμους, το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ακυρώνει τις ζωντανές διαδικασίες τη Γενική Συνέλευση των σωματείων, ορίζοντας ηλεκτρονική ψηφοφορία ως προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης για την απεργία, διώκει ποινικά την περιφρούρηση της απεργίας, δημιουργεί ανοιχτό μηχανισμό φακελώματος σε όσους εργαζόμενους επιλέγουν να οργανωθούν.

Με αυτό το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που φέρνουν, μετατρέπουν τις συλλογική και συνδικαλιστική δράση, τους λαϊκούς αγώνες σε ιδιώνυμο και ποινικό αδίκημα.

Πηγή: aftodioikisi.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.