Με την υλοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης για το Σ.Φ.Η.Ο. Καισαριανής, ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου μελετήθηκαν:

– οι θέσεις στάθμευσης εντός των ορίων του Δήμου
– οι ειδικές θέσεις στάθμευσης Ι.Χ (όπως για παράδειγμα ΑμεΑ)
– θέσεις ΤΑΧΙ, λεωφορείων δημοτικής και αστικής συγκοινωνίας, φορτοεκφορτώσεων, οχημάτων τροφοδοσίας και τουριστικών λεωφορείων
– χωροθετήθηκαν θέσεις στάθμευσης και σημεία επαναφόρτισης Η/Ο
– έγινε ανάλυση των υποδομών του οδικού δικτύου, των ποδηλατοδρόμων, των πεζοδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε συνδυασμό με την καταγραφή των μελλοντικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες του ΥΠΕΝ αλλά και σε συνδυασμό με σχέδια όπως το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) χρηματοδοτείται εξ’ολοκλήρου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις εθνικές στρατηγικές και στρατηγικές περιφερειακού και επιπέδου, τη μελέτη των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής καθώς και την ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων και κατανομής της κατοχής οχήματος και θέσεων στάθμευσης, τα οποία αποτελούν τη βάση για τη χωροθέτηση των ηλεκτρικών φορτιστών.

* Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν υποχρέωση των μητροπολιτικών Δήμων, όπως ο Δήμος Καισαριανής, σύμφωνα με το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», το οποίο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Πηγή: otavoice.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.