Ο Δήμος Βύρωνα ενημερώνει:

Ενημερώνονται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προχωρήσουν άμεσα σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά και σπασμένα δέντρα και κλαδιά, ξερά χόρτα και φύλλα, υπολείμματα καθαρισμού και άλλα απορρίμματα, μέχρι 30 Απριλίου 2022, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 20/2022 (ΦΕΚ 1301/Β/2022), περί Καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω ο Δήμος δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου και σε επιβολή προστίμου στους υπόχρεους.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.