1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών του Δήμου Βύρωνα με θέμα «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας»

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Ο Δήμος Βύρωνα αναφέρει:

Πώς θα ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δήμου και των Πολιτών που αφορούν στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων;

Πώς θα διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα μας στο Δήμο Βύρωνα;

Την Τετάρτη 04 Μαΐου στις 18:00, στο Άστρα Καφέ, θα πραγματοποιηθεί το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών με θέμα «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας». Το Συμμετοχικό Εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Βύρωνα, σε εργαζόμενους, επιχειρηματίες, μέλη φορέων και συλλογικοτήτων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και αποσκοπεί σε μία ουσιαστική τροφοδότηση για τη σύνταξη του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα.

Η θεματική του εργαστηρίου

Ο Κανονισμός Καθαριότητας αποτελεί ένα κωδικοποιημένο σύνολο κανόνων, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά για κάθε Δήμο (άρθρο 79 του N. 3463/2006 ΚΔΚ). Ο Κανονισμός Καθαριότητας ενός Δήμου ρυθμίζει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δήμου και των πολιτών, που αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη.

Αυτή την περίοδο ο Δήμος Βύρωνα προγραμματίζει τη σύνταξη ενός νέου Κανονισμού Καθαριότητας εξασφαλίζοντας την πληρότητα του όσον αφορά στις αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών καθώς και τη συνέπεια του σε ότι προβλέπει η σύγχρονη νομοθεσία και οι νέες οδηγίες προς την κατεύθυνσης της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429/2021 Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού Καθαριότητας Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, Ν. 4819/2021 (Α129) περί αποβλήτων, Ν. 4685/2020 (Α92) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων).

Παράλληλα όμως με τους τυπικούς κανονισμούς ο κάθε ένας από εμάς χρειάζεται να συντελέσει αλλά και να μπορεί να επιβλέψει την εφαρμογή των κανόνων, καθώς και τη μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων. Ο Δήμος Βύρωνα αξιοποιώντας την συγκυρία της επικαιροποίησης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας και αναγνωρίζοντας τον πολλαπλό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον, στην οικονομία σε ατομικό, τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, επιδιώκει τη στενή και συνεχή συνεργασία με τους δημότες του και προάγει τον δημοκρατικό κοινωνικό σχεδιασμό.

Η μεθοδολογία του εργαστηρίου 

Tο εργαστήριο θα διεξαχθεί αξιοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης. Οι μεθοδολογίες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα αμφίδρομης ενημέρωσης ενώ παράλληλα διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να συζητήσουν εις βάθος και με δημιουργικό τρόπο και να καταγράψουν δομημένα αποτελέσματα. Για τη συμμετοχή στο Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών δεν απαιτείται οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τη θεματική, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για Καλές Πρακτικές από Δήμους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δήλωσε συμμετοχή: https://www.mindthewaste.gr/participation-form-lab.

Για τους γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά την διάρκεια του εργαστηρίου (ηλικία παιδιών 5 έως 12).

Διοργάνωση και συντελεστές

Το Συμμετοχικό Εργαστήριο Πολιτών «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας», υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Mind the Waste”. Στόχος των δράσεων “Mind the Waste” – “Το νου σου στα απορρίμματα” είναι να διευκολύνουν τη μετάβαση προς τις νέες βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων, και ειδικότερα τις πρακτικές ανακύκλωσης και πρόληψης, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη στενή συνεργασία τους με τον Δήμο. Το έργο “Mind the Waste” υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Place Identity Clusters, με την συνεργασία του Δήμου Βύρωνα και του Ελληνικού Δικτύου “Φίλοι της Φύσης” (Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.