Η κοροϊδία συνεχίζεται

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Η Νέα Eποχή Βύρωνα αναφέρει:

Σήμερα στο Δημαρχείο Βύρωνα , στην  συνεδρίαση της Επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι:

1) Γρηγόρης Κατωπόδης, Δήμαρχος Βύρωνα

2) Μιχαήλ Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος

3) Ιωάννης Αδαμόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος

Συνολικά εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα προς το Δήμο μια (1) ιδιοκτήτρια. Η σχετική προσφορά κρίθηκε κατάλληλη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, του άρθρου 18 παρ.6, του Ν.3467/2006 και η ιδιοκτήτρια αυτή κλήθηκε στη σημερινή δημοπρασία και παρέστη δίνοντας την προσφορά της.

Η προσφορά της μειοδότριας έχει αναγραφεί κατόπιν εκφωνήσεως.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:

Α.Α Ονοματεπώνυμο Τιμή Προσφοράς

1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2.300,00 €

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και του άρθρου 5 παρ. 8 του ΠΔ 270/81.

Το μέλος της Επιτροπής Ιωάννης Αδαμόπουλος διαφώνησε με την συμφωνηθείσα τιμή και αρνήθηκε να προσυπογράψει το πρακτικό.

Για την διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ δια του εκπροσώπου της Ιωάννη Αδαμόπουλου διαφώνησε ως προς την καταλληλότητα του ακινήτου, το κόστος και την διάρκεια της μίσθωσης θεωρώντας πώς η προσφορά δεν είναι επ’ωφελεία του δήμου γιαυτο και καταψηφίσαμε την προσφορά.

Κατανοούμε την πίεση της δημοτικής αρχής για εύρεση χώρου για το 4ο που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αλλά δεν κατανοούμε γιατί 12 χρόνια και γιατί 2600 στην αρχή και 2300 μετά για κάτι που δεν αξίζει πάνω από 500.Τουλάχιστον ας ήταν για 2-3 χρόνια με 1000 ευρώ.

Θεωρούμε πώς η κοροϊδία συνεχίζεται.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.