Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Βύρωνα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Ο Δήμος Βύρωνα αναφέρει:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βύρωνα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου  Βύρωνα, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1. Πρακτικές συμβουλές ( υγιεινής ) διατροφής      25 Χ Χ
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

 

     50 Χ
3. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή      25 Χ
4. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία      25 Χ
5.  Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)      25 Χ Χ
6. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)      25 Χ Χ
7. Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες      50 Χ Χ
8. Φωτογραφία       25 Χ
9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις
γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους

     125 Χ
10. Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος      50 Χ
11. Βασικά Ισπανικά Α1      50 Χ

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Δευτέρα έως Πέμπτη  9:00 -14:00 μ.μ.

Τηλ.: 2107609348,2107609343

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελικής Σχολής 26 & Βορείου Ηπείρου στον 6ο όροφο

Email: kokoli@dimosbyrona.gr,  lazaropoulou@dimosbyrona.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.