Στο Δήμο Βύρωνα η υποχρέωση της δημοτικής αρχής να σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών …..πάει περίπατο!

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Συνηγόρου του Πολίτη 

Δεν είναι πρώτη φορά που η δημοτική αρχή του Δήμου Βύρωνα δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολίτων και δεν απαντά στα ερωτήματα που θέτουν προς το Δήμο, για διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

Αυτή η αυθαιρεσία σε βάρος των πολιτών δεν περιορίζεται μόνο στο Δήμο Βύρωνα, δυστυχώς είναι μια αντιδημοκρατική πρακτική συμπεριφορά  που χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση στη χώρα μας.

–        Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει και να ασκεί τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του, σε οποιαδήποτε συναλλαγή του με Δημόσια Υπηρεσία.

Η άρνηση απάντησης Δημόσιας Υπηρεσίας ή η μη απάντηση, συνιστούν παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου και ευθύνες για την Υπηρεσία (άρθρο 10 Παρ 3 του Συντάγματος, παράβαση καθήκοντος, αγωγή αποζημίωσης κλπ).

Το δικαίωμα αυτό άσκησε η Ένωση Πολιτών  «ΕΝΑΡΓΕΙΑ» και απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη, αφού ο Δήμος Βύρωνα δεν απαντούσε σε ερωτήματα που είχε θέση η συλλογικότητα.

Διαβάστε την Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Δήμο Βύρωνα -Υπόψη Δημάρχου, κυρίου Γρηγορίου Κατωπόδη- για αναφορά του κυρίου ……….εκ μέρους της Ένωσης Πολιτών «Ενάργεια», σχετικά με σειρά αιτημάτων τα οποία η Ένωση υπέβαλε προς την Διοίκηση του Δήμου Βύρωνα και τα οποία δεν έτυχαν απάντησης.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αθήνα, 24/11/2023

Αρ. Πρωτοκόλλου: 343924…

Προς: Δήμος Βύρωνα

Υπόψη Δημάρχου, κυρίου Γρηγορίου Κατωπόδη

Καραολή & Δημητρίου 36-44,

162 33, Βύρωνας

– info@dimosbyrona.gr,

– grafdim@dimosbyrona.gr

Θέμα: Υποχρέωση απάντησης υποβληθέντων αιτημάτων

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103, § 9 του Συντάγματος και το ν. 3094/2003 εξετάζει την υπ’ αριθμ. 343924/6-11-2023 αναφορά του κυρίου ……….εκ μέρους της Ένωσης Πολιτών «Ενάργεια», σχετικά με σειρά αιτημάτων τα οποία η Ένωση υπέβαλε προς την Διοίκηση του Δήμου Βύρωνα και τα οποία δεν έτυχαν απάντησης.

Συγκεκριμένα, ο κύριος …….. με την αναφορά του μας γνωρίζει ότι στις 18/10/2023, η Ένωση Πολιτών «Ενάργεια» υπέβαλε προς το Δήμο Βύρωνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το με αριθμό πρωτοκόλλου 25731 έγγραφο, με θέμα:

«ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ‘ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ’ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ»            με το οποίο ζητήθηκε από τη Διοίκηση του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών, να απαντήσει ή κατά περίπτωση να ενεργήσει, σε αιτήματα τα οποία η Ένωση είχε υποβάλει. Επειδή η προθεσμία την οποία η Ένωση όρισε, παρήλθε χωρίς να υπάρξει κάποια ανταπόκριση ή ενέργεια από την πλευρά του Δήμου, η Ένωση Πολιτών «Ενάργεια» απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη διαμεσολάβηση του για σειρά αιτημάτων της τα οποία δεν έχουν τύχει απάντησης ή διεκπεραίωσης και ανταπόκρισης από την πλευρά του Δήμου.

Ειδικότερα, η Ένωση Πολιτών «Ενάργεια» ζητά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου ο Δήμος Βύρωνας να απαντήσει, διεκπεραιώσει ή ανταποκριθεί, κατά περίπτωση, στα παρακάτω έγγραφα:

  1. Στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 17591/13-7-2023 έγγραφο, με θέμα: Α) Καμία τιμή στον ήρωα Βαγγέλη Μαρτάκη; Β) Καμία εξέλιξη σχετικά με το μνημείο του Νίκου Νικηφορίδη;
  2. Στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 17648/13-7-2023 έγγραφο, με θέμα: Ποιες οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για τα επικίνδυνα πρανή
  3. Στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 18779/28-7-2023 έγγραφο, με θέμα: κ. Δήμαρχε Βύρωνα για την κατάληψη του Δημοτικού αναψυκτηρίου της Ανάληψης, ζητήστε τη συνδρομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη!
  4. Στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19617/10-8-2023 έγγραφο, με θέμα: Αίτημα: α) τοποθέτησης κατόπτρου κυκλοφορίας Αγ. Σοφίας και Χρ. Σμύρνης β) αντικατάστασης κατόπτρου Αδ. Κοραή και Κύπρου
  5. Στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6719/23-3-2023 έγγραφο1, με θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ΚΑΙ ΠΡΟΣ, ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ «ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ»
  6. Στο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 21011/5-9-2023 έγγραφο, με θέμα: Αίτημα χορήγησης της Έκθεσης Κατάθεσης του Δικογράφου της Αγωγής κατά της εταιρείας Χωροτεχνική.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από τα ανωτέρω, θα ήθελε να σας γνωρίσει τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4 (Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση) του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας): «α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών….».

Επομένως και στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη παρακαλούμε για την μέριμνά σας, ώστε ο Δήμος Βύρωνα να προβεί σε απάντηση, διεκπεραίωση ή ανταπόκριση κατά περίπτωση, των προαναφερθέντων αιτημάτων της Ένωσης Πολιτών «Ενάργεια», ενημερώνοντας σχετικά τον Συνήγορο του Πολίτη.

Αναμένοντας τις ενέργειες της υπηρεσίας σας και την ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,

Ευανθία Σαββίδη

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:

Ένωση Πολιτών «Ενάργεια»

………..

–        Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει και να ασκεί τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του, σε οποιαδήποτε συναλλαγή του με Δημόσια Υπηρεσία.

Το έγγραφο αίτημα πολίτη στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, απαιτείται να είναι επώνυμο, ενυπόγραφο και να έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, η Υπηρεσία αυτή οφείλει εντός 3 ημερών, να την διαβιβάσει στην αρμόδια και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Τα ανώνυμα, ανυπόγραφα και προφορικά αιτήματα δεν δημιουργούν υποχρέωση στην διοίκηση να ενεργήσει.

 Όταν όμως πρόκειται για σοβαρή καταγγελία, η διοίκηση οφείλει να ερευνήσει τα καταγγελλόμενα ή να διαβιβάσει την καταγγελία στον αρμόδιο φορέα.

Η Δημόσια Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως στον πολίτη, αλλιώς ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεση, ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 10 παρ 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, καταβάλλεται ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, κατόπιν αναφοράς στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και δύναται να προσφύγει κατά του υπαλλήλου και του διευθυντή για παράβαση καθήκοντος και να καταθέσει αγωγή αποζημίωσης, εάν από την καθυστέρηση έγγραφης απάντησης, προκλήθηκε ζημία του πολίτη.

 Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος να διαμεσολαβεί για θέματα που ανάγονται στις υπηρεσίες: α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, γ) των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δ) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος και σε αυτόν  μπορεί να προσφεύγει ο πολίτης όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα του από υπηρεσίες του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων. Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται επίσης αναφορές από κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο παιδί ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή συγγενή κατ’ ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου έως το δεύτερο βαθμό, τον επίτροπο ή τον προσωρινό επίτροπο, καθώς και από τρίτο πρόσωπο που έχει άμεση αντίληψη παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως παιδί νοείται όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική έκθεση από την Ανεξάρτητη Αρχή προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, για δε τα μέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους.
Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να τάσσει εύλογη προθεσμία εν όψει των περιστάσεων, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας παραγγέλλει ο ίδιος τον έλεγχο. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί επίσης σε σοβαρές περιπτώσεις να προκαλέσει με έγγραφό του προς το αρμόδιο όργανο την πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου λειτουργού ή υπαλλήλου για την ανωτέρω παράλειψη άσκησης του ενδεικνυόμενου ελέγχου. Αν προκύπτει από εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ότι λειτουργός ή υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας παρακωλύει, για δεύτερη φορά εντός τριετίας, το έργο της έρευνας ή αρνείται χωρίς σοβαρό λόγο να συμπράξει στην επίλυση του προβλήματος μπορεί να του επιβληθεί η ποινή οριστικής παύσης.

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι παρίσταται ανάγκη παρέμβασης της αρμόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση».
(άρθρο 20  Ν.4443/2016,ΦΕΚ Α 232/9.12.2016).

Πηγή: Ρωγμή στην ενημέρωση

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.