Παρασκευή  17 Ιανουαρίου 2020,   ώρα 09:30-18:00,   Αίθουσα Βεργίνα, Ξενοδοχείο Caravel, στην Αθήνα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον και ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό & τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την τοπική αυτοδιοικητική θητεία 2019-2023, θα εξεταστεί στην επιστημονική ημερίδα που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης” και τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης FORUM Training & Consulting.

Η Επιστημονική Ημερίδα: «Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με Όραμα για το 2023», έχει προγραμματισθεί να υλοποιηθεί την Παρασκευή, στις 17 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 09:30-18:00, στην Αίθουσα Βεργίνα, στο Ξενοδοχείο Caravel, στην Αθήνα.

Η Πανελλήνια Ένωση ‘Κλεισθένης’ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην υποστήριξη των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ με παροχή τεχνογνωσίας και ανάδειξη καλών πρακτικών. Η Επιστημονική Ημερίδα ‘’Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με Όραμα για το 2023’’, προγραμματίζεται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο, αμέσως μετά την έναρξη της τρέχουσας θητείας έχοντας την δέσμευση για την εκπόνηση του 4ετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού τους.

Η Ημερίδα προγραμματίζεται σε μία περίοδο, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων προς τους πολίτες της χωρικής τους αρμοδιότητας -για την περιφερειακή ή δημοτική περίοδο 2019-2023. Τα κύρια θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι εργασίες της Ημερίδας και αφορούν τον 4ετή Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επιχειρησιακό Προγραμματισμό τους, είναι: οι διαδικασίες εκπόνησης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι κομβικοί άξονες στρατηγικής, ο ενεργειακός σχεδιασμός, η πολιτιστική δικτύωση και η κοινωνική οικονομία ως νέες πτυχές, όπως και η παρακολούθηση και η υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές, συντονιστές και συμμετέχοντες αιρετοί, τεχνοκράτες (Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Γενικοί & Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων & Περιφερειών, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες ΟΤΑ) και υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ. Αναμένεται να κατατεθούν 20 εισηγήσεις από αιρετούς, από ακαδημαϊκούς, από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, όπως και από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις εισηγήσεις αυτές θα συντονίσουν 15 ειδικοί επιστήμονες και αιρετοί στα αντίστοιχα θέματα.

Δήλωση Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη:
«Ο κατάλληλος αναπτυξιακός σχεδιασμός στους ΟΤΑ οδηγεί σε ένα ισορροπημένο επιχειρησιακό προγραμματισμό, που κάθε ορθολογική περιφερειακή ή δημοτική διοίκηση με μελέτη και διαβούλευση επιδιώκει να επιτύχει. Είναι κρίσιμη όμως η κατάλληλη πληροφόρηση και γνώση, η απαραίτητη τεχνογνωσία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, σε θέματα όπως: οι φάσεις εκπόνησης, η διεθνής και η ευρωπαϊκή διάσταση, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι κομβικοί άξονες στρατηγικής, ο ενεργειακός σχεδιασμός και η εξοικονόμηση πόρων, η πολιτιστική δικτύωση και η κοινωνική οικονομία ως νέες πτυχές, όπως και η παρακολούθηση και η υποστήριξη της όλης διαδικασίας. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις Περιφερειακές και τις Δημοτικές Αρχές για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό τους.»

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση:

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων ΤΑ ‘Κλεισθένης’: Τηλ. 213-2025845 & 213-2025853 & Ε-mail: christakismichalis2@gmail.com.

Forum Training & Consulting: Τηλ. 213-0716370 & 213-0716380 & Ε-mail: j_niklitsas@forum-training.gr.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιστημονικής Ημερίδας για Αιρετούς, Μετακλητούς & Στελέχη Προγραμματισμού & Χρηματοδοτήσεων ΟΤΑ

‘’ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023’’

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Ώρες διεξαγωγής: 09:30-18:00

Ξενοδοχείο Caravel, Αίθουσα Βεργίνα,
Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, ΤΚ 161 21

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Εναρκτήρια Συνεδρία
09:30 – 10:00
Χαιρετισμοί Φορέων Διοργάνωσης

10:00 – 10:40
Χαιρετισμοί Επισήμων

10:40 – 11:30
Κήρυξη Έναρξης Εργασιών & Κεντρικές Ομιλίες

Βραβεύσεις σε Επιστήμονες με Προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

1η Θεματική Συνεδρία: Διαδικασίες & Φάσεις Εκπόνησης
11:30 – 12:30

2η Θεματική Συνεδρία: Διεθνής & Ευρωπαϊκή Διάσταση
12:30 – 13:30

3η Θεματική Συνεδρία: Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Υποστήριξη
13:30 – 14:30

4η Θεματική Συνεδρία: Κομβικοί Άξονες Στρατηγικής
14:30 – 15:30

5η Θεματική Συνεδρία: Ενεργειακός Σχεδιασμός & Εξοικονόμηση Πόρων
15:30 – 16:30

6η Θεματική Συνεδρία: Πολιτιστική Δικτύωση & Κοινωνική Οικονομία
16:30 – 17:30

Συμπεράσματα & Προτάσεις
17:30 – 18:00

Λήξη Επιστημονικής Ημερίδας

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.