Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα. Οδηγίες για τα απορρίμματα

Video του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα με οδηγίες για τα απορρίμματα, για την προστασία της υγείας όλων μας.

Για να εμποδίσουμε την εξάπλωση του ιού