Θα μοιραστούν δώρα…

Και στο τέλος θα μοιραστούν δώρα

σ όσους μείνουν παντρεμένοι!!!