Προσλήψεις στο Δήμο Βύρωνα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βύρωνα.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βύρωνα έναντι αντιτίμου, που εδρεύει στο Βύρωνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
Πατήστε εδώ για το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης 02.12.2019.
Πατήστε εδώ για την Αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.