Ο Άγιος Βασίλης είναι κομμουνιστής

Απόσπασμα από τη σειρά «Τα καλύτερα μας χρόνια».