Γινόμαστε μια ομάδα για τα αδέσποτα!

Η υπηρεσία Αστικής Πανίδας του Δήμου Βύρωνα και η οργάνωση «dog-voice» δημιούργησαν ένα video για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων. 

Τα ζώα αυτά πρέπει να μένουν μόνο προσωρινά στα καταφύγια, ενώ οι υποψήφιοι κηδεμόνες τους πρέπει να είναι υπεύθυνοι και αποφασισμένοι για την υιοθεσία τους. Σύμφωνα με το νόμο όλα τα δεσποζόμενα ζώα πρέπει να είναι τσιπαρισμένα και δηλωμένα στην οικεία δημοτική αρχή.

Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα σκύλο από το καταφύγιο του Βύρωνα!

Μάθε πως: strayvoice.org/vyronas