Σωματείο Εργαζομένων Δ. Βύρωνα: Καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη έστειλε το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, με την οποία ζητά να καταβληθεί χρηματικό ποσό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), στους δικαιούχους των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, ζητά την άμεση προμήθεια ΜΑΠ για το 2021.

Η επιστολή:

κ. Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζεται ο Δήμος  έχει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε χρόνο  μέσα ατομικής προστασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους. Αυτό όμως δεν έχει γίνει για τα έτη 2018 και 2020 και για το γάλα του 2011.

Στο άρθρο 60 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020) με τίτλο «Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ», προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτουςαποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

δεν έχουν χορηγηθεί  για τα έτη 2018 και 2020 στους δικαιούχους τα προβλεπόμενα ΜΑΠ και το γάλα του 2011 σύμφωνα με το νόμο ζητάμε άμεσα να δώσετε εντολή να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει:

● αποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που δεν δόθηκαν στους δικαιούχους εργαζόμενους τα έτη 2018 – 2020 σύμφωνα με το   άρθρο 60 του Ν. 4735/2020  και καταβολή του ποσού στους δικαιούχους εργαζόμενους.

● Καθώς και για την καταβολή του γάλατος του 2011 που οφείλει ο Δήμος   στους μόνιμους εργαζόμενους που το δικαιούνται.

● Επίσης να προχωρήσουν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει άμεσα η προμήθεια και να χορηγηθούν τα ΜΑΠ του 2021 στους εργαζόμενους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.