Διαγράφηκε πρόστιμο άσκοπης μετακίνησης με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Πολίτη” εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενου για τη διαγραφή προστίμου 300 € που επιβλήθηκε εις βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης, κατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής του προστίμου, ήταν επιτρεπτή από τις 5:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. η δυνατότητα μετακίνησης για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, με τη συνοδευτική δήλωσης κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ζωτικές ανάγκες των πολιτών.  Σε κάθε περίπτωση επίδοσης πράξης επιβολής προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην αρμόδια Υπηρεσία, στην οποία συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, που εξετάζει εντός 2 εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο για λόγους άσκοπης μετακίνησης, παρόλο που ο πολίτης διέθετε συνοδευτική δήλωση κυκλοφορίας για σωματική άσκηση.

Ο ίδιος υπέβαλε εμπρόθεσμα την ένστασή του, η οποία ωστόσο δεν εξετάστηκε.

Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η Υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στην ένσταση του πολίτη όπως είχε υποχρέωση, και ζήτησε τη διερεύνηση των αντιρρήσεών του και το αντίγραφο του Πρακτικού της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.

Μετά την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η Υποδιεύθυνση Τροχαίας προέβη στην εξέταση της ένστασης και έκρινε ως βάσιμες τις αντιρρήσεις του πολίτη, επειδή «η διαπραχθείσα παράβαση δεν στοιχειοθετήθηκε με πληρότητα και σαφήνεια» και κατά συνέπεια διέγραψε το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί.

Πηγή: airetos.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.