Ενεργειακές κοινότητες: ενεργειακή αυτονόμηση και στήριξη της τοπικής κοινωνίας

Ο Δήμος Καισαριανής, πρωτοπόρος σε μια πρωτοβουλία μεγάλης σημασίας για 5 (όμορους) Δήμους.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καισαριανής, Χρήστου Βοσκόπουλου, έχει εκκινήσει η διαδικασία δημιουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας μεταξύ 5 όμορων δήμων (Αγ.Παρασκευής, Βύρωνα, Δάφνης – Υμηττού, Καισαριανής και Παπάγου – Χολαργού), με απώτερο σκοπό αφενός την απομείωση ή εκμηδένιση του ενεργειακού αποτυπώματος και αφετέρου την ενεργειακή αυτονόμηση των δημοτικών κτιρίων.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες θεσπίστηκαν με τον νόμο 4513/2018, ο οποίος αποτελούσε μέρος του προγράμματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Η ενεργειακή κοινότητα ιδρύεται με ένα μετοχικό κεφάλαιο από τους συμμετέχοντες, το οποίο μελλοντικά αντιστοιχεί στο ποσοστό των απολαβών τους. Μέρος του κεφαλαίου καλύπτει τις βασικές ανάγκες της Κοινότητας, όπως η εγκατάσταση σχετικού γραφείου, το οποίο θα βρίσκεται στην Καισαριανή, και φυσικά η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

Οι ενεργειακές κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να αυτονομηθούν ενεργειακά και να παράξουν ενέργεια προς όφελος των δημοτών τους που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην ικανοποίηση τέτοιων αναγκών. Συγκεκριμένα, η παραγωγή ενέργειας θα γίνει μέσω τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες όλων των δημοτικών κτιρίων, θα καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσής τους και βάση σχεδίου θα τις ξεπεράσει. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών θα τοποθετηθούν και σε άλλους επιλεγμένους χώρους. Η πλεονάζουσα ενέργεια, η οποία για το Δήμο Καισαριανής υπολογίζεται στα 3 megawatt, θα αξιοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες των 80 νοικοκυριών που υπολογίζεται ότι δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ο μέσος ημερήσιος όρος κατανάλωσης ενός νοικοκυριού ανέρχεται στα 100 watt).

Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα της ενεργειακής κοινότητας είναι η δυνατότητά της να διαπραγματεύεται ως μεγάλος πελάτης με τον όποιο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για το σύνολο των καταναλωτών που ζουν εντός των ορίων της. Η συγκεκριμένη ενεργειακή κοινότητα θα αριθμεί περίπου 500.000 κατοίκους.

Η Καισαριανή βρίσκεται σε τροχιά αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης

Για το Δήμο Καισαριανής, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνόλου πρωτοβουλιών της Δημοτικής Αρχής να οδηγήσει την πόλη στην εξωστρέφεια, τις συνέργειες και την υιοθέτηση ευεργετικών διεθνών πολιτικών και πρακτικών για την πόλη. Η ίδρυση της Κοινότητας αποτελεί ένα από τα μέσα υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Δημάρχων, βασική δέσμευση του οποίου είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει χιλιάδες φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και την παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Το Σύμφωνο σήμερα συγκεντρώνει περισσότερους από 7.000 φορείς Ο.Τ.Α. σε 57 χώρες, οι οποίες αξιοποιούν από κοινού τα πλεονεκτήματα ενός παγκόσμιου, πολυμερούς κινήματος και βασίζονται στην τεχνική και μεθοδολογική υποστήριξη που παρέχουν τα ειδικά γραφεία.

Προς την ίδια κατεύθυνση είναι και η επιλογή του Δημάρχου να εντάξει τον Δήμο Καισαριανής στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Πόλη. Ο Δήμος με την συμμετοχή του αποκομίζει δικτύωση με 75 Δήμους, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς και εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνέργειες που του επιτρέπουν να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία το Δίκτυο της Βιώσιμης Πόλης προσφέρει έτοιμο τον σχεδιασμό, την τεχνογνωσία και την τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα με τις κινήσεις για την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας, ξεκίνησε και η προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) Καισαριανής και του αντίστοιχου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), τα οποία από κοινού αποτελούν μέρος του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Το Σ.Δ.Α.Ε.Κ., στο οποίο εντάσσεται και το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), έχει ως κεντρικούς άξονες την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εκπομπής ρύπων σε δημόσια κτήρια (σχολεία, αθλητικούς χώρους, δημοτικά κτήρια υπηρεσιών κλπ).

Το Σ.Β.Α.Κ. αποτελεί στρατηγικό σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών της βιώσιμης κινητικότητας των ανθρώπων και της μεταφοράς αγαθών εντός του αστικού ιστού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η δικτύωση και οι συνεργασίες βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Συνεπώς η συμμετοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελεί θεμέλιο λίθο για περισσότερα έργα στο μέλλον. Ο Δήμος Καισαριανής, με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βοσκόπουλο διασφαλίζει, μέσω της δημιουργίας τέτοιων οριζόντιων σχέσεων, το δικαίωμα για περαιτέρω διεκδικήσεις.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.