Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4063/15-04-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β), πραγματοποιήθηκε η ένταξη της χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)».

Ο Δήμος Καισαριανής, χάρη στις άμεσες ενέργειές του και στην άρτια υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων που προέβλεπε η σχετική Πρόσκληση, αποτελεί έναν από τους Δικαιούχους Δήμους με επιλέξιμο προϋπολογισμό 309.785,48€.

Αντικείμενο του έργου (βάσει και της σχετικής μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Αντίστοιχα συστήματα τυγχάνουν σημαντικής απήχησης σε πολλούς Δήμους της ΕυρώπηςΤα οφέλη είναι συνοπτικά τα εξής:

– Ανάδειξη του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου με μεταστροφή των χρηστών ΙΧ προς το ποδήλατο

– Ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και ανάπτυξη νέων μεθόδων βιώσιμης κινητικότητας στον αστικό ιστό

– Μείωση των ρύπων και του θορύβου στην πόλη

– Καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης, της σωματικής υγείας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών

 

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.