Συνταξιοδότηση εργαζομένων Δημόσιου και Ο.Τ.Α. με ΒΑΕ: Τι αλλάζει – Τι ισχύει

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Αλλαγές στις κατηγορίες των εργαζομένων του Δημόσιου και των Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων επιφυλάσσει, όπως όλα δείχνουν, το 2022. Σύμφωνα με κυβερνητικούς σχεδιασμούς, θα μειωθούν οι κατηγορίες των ειδικοτήτων των εργαζομένων που θα υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, ενώ ενδέχεται να υπάρξει μία μικρή αύξηση στο επίδομα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Εντούτοις, η υπαγωγή στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών έχει πολύ μεγάλη σημασία και αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Σημειώνεται ότι, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται υπό αυτό το καθεστώς έχουν εξαιρεθεί από τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ισχύουν ήδη από φέτος και προβλέπουν θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος για εργαζόμενους που συμπληρώνουν 40 έτη εργασίας και το 62ο έτος της ηλικίας ή διαφορετικά το 67ο έτος. Αντίθετα, για τους εργαζόμενους υπό καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ά. 2 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) και στο ά. 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως έχει αντικατασταθεί με το ά. 33 του ν. 46111/2019 και ισχύει. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη:

(α) οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι την 31.12.1992, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους από την 1.1.2013 και εφεξής.

β) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών μέχρι την 31.12.1992, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση και την παράγραφο 16 του άρθρου10 του ν. 3863/2020 (Α’ 115), διαμορφώνεται ως εξής: αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο της περίπτωσης α’ το 2010, ββ) στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2011, γγ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2012, και δδ) στο 62ο έτος από την 1.1.2013 και εφεξής.

Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) τουλάχιστον ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις όπου απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) ή πεντακοσίων (500) ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων δέκα (10) ή δεκατριών (13) χρόνων πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, το χρονικό αυτό διάστημα επιμηκύνεται σε δεκαεπτά (17) έτη.

Πηγή: epoli.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.