Δήμος Καισαριανής για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής λόγω οφειλών ότι έχουν την δυνατότητα, με την παροχή  εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, επανασύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 474/τ.Β/14.2.2018) και  (ΦΕΚ 3088/τ.Β/24.7.2020) (ΦΕΚ 6302/Τβ/29.12.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2567/τβ/24.05.2022).

Ο δικαιούχος καταναλωτής του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

 •  Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κυρίας κατοικίας του.
 • Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια που ορίζει η ανωτέρω Κ.Υ.Α:
 1. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
 2. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
 3. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεική οικογένεια με δυο ανήλικα μέλη  15.750 ευρώ
 4. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη  η  μονογονεική οικογένεια με τρία  ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
 5. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα  ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
 6. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου επί της οδού Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας έως 30 Ιουνίου 2022 εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1. του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 • ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατοίκων χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Καισαριανής, της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.