Τι αλλαγές φέρνει το 2023 στα επιδόματα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Επέκταση των προπληρωμένων καρτών με όριο ανάληψης μετρητών, ενοποίηση υφιστάμενων παροχών ασφάλισης με παράλληλη αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια, συγχώνευση παροχών, ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και διεύρυνση των δικαιούχων του προβλέπει το ετήσιο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με το πεδίο των επιδομάτων το 2023.

Δύο είναι οι βασικοί άξονες των δράσεων. Ο πρώτος αφορά στη μεταρρύθμιση της πολιτικής των επιδομάτων με βασική δράση την επέκταση της παροχής επιδομάτων (όχι μόνο του ΟΠΕΚΑ αλλά και της ΔΥΠΑ) μέσω προπληρωμένων καρτών.

Ο δεύτερος στη μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και τη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση. Βασικές δράσεις είναι η ενοποίηση υφιστάμενων παροχών ασφάλισης με παράλληλη αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων και η ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων μαζί με τη διεύρυνση των δικαιούχων του.

Πιο αναλυτικά, το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τα εξής:

  1. Μεταρρύθμιση πολιτικής επιδομάτων

Το έργο αφορά στην καταβολή επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ) μέσω προπληρωμένων καρτών, οι οποίες θα επιτρέπουν την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με όριο ανάληψης μετρητών.

Όπως προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, στόχος είναι κατά το δ΄ τρίμηνο του 2023, το 50% των επιδομάτων ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) και ΟΠΕΚΑ να πληρώνεται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Το ίδιο σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια ειδικών ελέγχων μέσω ψηφιακών παρεμβάσεων για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε μη μόνιμους κατοίκους της χώρας. Εντός του 2023 θα λάβει χώρα ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται πως θα υπάρξει εισαγωγή προπληρωμένων καρτών για την πληρωμή κοινωνικών παροχών που παρέχονται από ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ. Εντός του 2023 θα τεθεί το θεσμικό πλαίσιο (νομοθετική διάταξη και ΚΥΑ), θα λάβει χώρα η ενημερωτική καμπάνια, καθώς και η υλοποίηση των παρεμβάσεων στα πληροφοριακά συστήματα, η έκδοση και η διανομή καρτών.

  1. Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και τη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση

Ο άξονας αυτός προβλέπει τα εξής έργα:

* Ενοποίηση και εξορθολογισμός των παροχών για την ασφάλιση κατά της ανεργίας, αλλά και άλλων παροχών

Το έργο αποσκοπεί στην ενοποίηση υφιστάμενων παροχών ασφάλισης και τη θέσπιση νομικού πλαισίου ως προς τις ενοποιημένες παροχές.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί:

– Η αναθεώρηση των υφιστάμενων εισοδηματικών κριτηρίων των παροχών.

– Ο εντοπισμός των παροχών που είναι παρωχημένες και αναποτελεσματικές και η θέσπιση νόμου για τη συγχώνευσή τους. Το έργο δρα αλληλοσυμπληρωματικά με άλλες μεταρρυθμιστικές δράσεις, ενώ είναι αλληλένδετο με σχετικό εν εξελίξει έργο τεχνικής υποστήριξης που υλοποιείται από τον ΟΟΣΑ.

– Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Ανεργίας.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, με την αλλαγή του χορηγούμενου ποσού και του τρόπου καταβολής του αλλά και την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων, να γίνει πιο αποτελεσματική και επαρκής η στήριξη προς αυτούς και να επιταχυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το έργο αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας σειράς μέτρων αναπροσαρμογής της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Πηγή: capital.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.