Ενάργεια Βυρωνιώτες: Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής στον 8ο Παιδικό Σταθμό και το 13ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα;

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

ΕΡΩΤΗΣΗ
Της Ένωσης Πολιτών με την ονομασία «Ενάργεια»
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Κοινοποίηση προς:
-Δήμος & Πολιτεία – Ρωγμή στην ενημέρωση – Κίνηση Πολιτών «Βύρωνας και τριγύρω»

ΘΕΜΑ: «Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής στον 8ο Παιδικό Σταθμό και το 13ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα;»

Αξιότιμε Δήμαρχε, κ. Αλέξη Σωτηρόπουλε,

Στις 27 Μαΐου 2023, σε μακροσκοπική αυτοψία που κάναμε α) στο ακίνητο που στεγάζει τον 8ο Παιδικό Σταθμό Βύρωνα, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Αναλήψεως αρ. 46, και β) στο ακίνητο που στεγάζει το 13ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μίνωος αρ. 1, διαπιστώσαμε ότι αυτά παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα από δομική άποψη.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Βύρωνα παρότι ήταν ενήμερη δεν έπραξε απολύτως τίποτα για να επισκευαστεί άμεσα τουλάχιστον ο 8ος Παιδικός Σταθμός.

Στις 20 Ιουνίου 2023, η Προϊσταμένη του 8ου Παιδικού Σταθμού και ο εκπρόσωπός μας συνάντησαν τον πρώην  Δήμαρχο, κ. Γρηγόρη Κατωπόδη, ο οποίος δήλωσε ότι υπεύθυνος για τις επισκευές ήταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός, και κατά συνέπεια το αυτό θα ισχύει και για το 13ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα.

Στις 14 Αυγούστου 2023 επειδή σε λίγες μέρες οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργούσαν ξανά, για την νέα σχολική χρονιά, και οι συγκεκριμένες δομές δεν είχαν επισκευαστεί, καταγγείλαμε την επικινδυνότητά των  στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (Τ.Ε.Κ.) του Δήμου Αθηναίων.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 μας κοινοποιήθηκε η, από 29 Αυγούστου 2023, Έκθεση της διενέργειας αυτοψίας της Πολιτικού Μηχανικού του Τ.Ε.Κ., κυρίας Καφέ, η οποία ανέφερε: «Ο Δήμος Βύρωνα στον οποίο απευθύνεται το παρόν, παρακαλείται όπως, με το πέρας των εργασιών, αποστείλει στην Υπηρεσία μας βεβαίωση καλής εκτέλεσης αυτών υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα Μηχανικό. Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης θα προσκομιστεί και για τα δυο εν θέματι κτήρια» .

Ενώ, στις 5 Οκτωβρίου 2023, το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων του Δήμου Αθηναίων, με δεύτερο έγγραφό του (Αρ. Πρωτ.: 275877) επανέρχεται στο θέμα και υπενθυμίζει ότι «η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα οφείλει να προσκομίσει την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών μετά το πέρας αυτών» (βλέπε συνημμένο έγγραφο).

Δεδομένου ότι οι εργασίες επισκευής πραγματοποιήθηκαν μόνον στην μία πλευρά του ακινήτου που στεγάζει τον  8ου Παιδικό Σταθμό (στην οδό Κορδελιού) και μόνον στον Α’ όροφο του ακινήτου που στεγάζει το 13ο  Νηπιαγωγείο Βύρωνα,

Ερωτάσθε:

1.     Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στις δομές αυτές; (βλέπε συνημμένο φωτογραφικό υλικό)

2.     Ποιος χρεώνεται τις δαπάνες των εργασιών; Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ή ο Δήμος;

3.     Γιατί στο ερώτημα που υποβάλαμε, προς το Δήμο Βύρωνα, στις 29 Αυγούστου 2023, με θέμα: «ΥΠΗΡΞΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ;» και το οποίο έλαβε τον Αρ. Πρωτοκόλλου: 20370/ 29/08/2023, δεν υπήρξε καμία απάντηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, του κ. Γρηγόρη Κατωπόδη, και την Τεχνική Υπηρεσία;

4.     Υπήρξαν Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι για τις προαναφερόμενες δομές; Και εάν, ναι, πότε έγιναν αυτές;

ΤΕΛΟΣ, Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4 (Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση) του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας): «α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών….») :

Με τιμή
Ένωση Πολιτών «Ενάργεια»
29 Φεβρουαρίου 2024

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.