ΒΥΡΩΝΑΣ: “Άρχισαν τα όργανα” στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και στον τρόπο λήψης αποφάσεων

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βύρωνα 13 Μαρτίου 2024 πάρθηκαν αποφάσεις για την στελέχωση διαφορών επίτροπων του Δήμου.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 5ο Θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βύρωνα»
και αυτό γιατί προέκυψε διάσταση απόψεων στην παράταξη του κ. Μπαντή.
Ενώ ο κ. Μίλτος Μπαντής πρότεινε στην Επιτροπή Ισότητας την δημοτική σύμβουλο κα Σφακιανάκη Κατερίνα, ως τακτικό μέλος και τον κ. Ντόβολο Γιώργο αναπληρωματικό, στη συνέχεια παραινέβη στη διαδικασία και αυτοπροτάθηκε η κα Ιουλία Κιούπη δημοτική σύμβουλος από την ίδια παράταξη.

Ακολούθησε μια σχετική αναταραχή στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου, και στη συνέχεια προχώρησε η διαδικασία όχι προβλέπεται από το νόμο.

Τέθηκε το θέμα εάν πρέπει να γίνει μυστική ψηφοφορία.

Ορισμένοι επικεφαλής παρατάξεων συνομίλησαν παρουσία της Γ. Γραμματέα του Δήμου και τελικά ο Προέδρος του Δ.Σ κ. Αποστολάκης Νεκτάριος ανέφερε:

« Ύστερα από τις διευκρινίσεις θα υπάρχει ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός και υπάρχουν μέχρι στιγμής τρεις υποψηφιότητες. Είναι της κας Σφακιανάκη, του κ. Ντόβολου και της κας Κιούπη».

Αυτή η διαδικασία όμως, δεν είναι αυτή που προβλέπεται από την νομοθεσία και συγκεκριμένα «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών» (άρθρο 6 του νόμου 4604/2019).

Το δημοτικό συμβούλιο δεν αποφάσισε να γίνει ψηφοφορία δι΄ ανατάσεως της χειρός.

Άρα υπάρχει θέμα εγκυρότητας της συγκεκριμένης απόφασης και κύρους της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα.

Το αποτέλεσμα σύμφωνα με την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης του Δ.Σ, η κα Σφακιανάκη συγκεντρώνει 4 ψήφους και εκλέγεται τακτικό μέλος, ο κος Ντόβολος 3 ψήφους και η κα Κιούπη 2 ψήφους.

Τελικά ορίζεται τακτικό μέλος από την παράταξη Μπαντή η κα Σφακιανάκη και αναπληρωματικό μέλος ο κος Ντόβολος Γιώργος. Η κα Κιούπη επέμενε να παρεμβαίνει λέγοντας ότι «δεν είναι σωστή η διαδικασία».

Γεννιέται όμως το ερώτημα, είναι έγκυρη η διαδικασία αυτή και το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος ή όχι;

Γιατί καμία από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν έθεσε θέμα εγκυρότητας της διαδικασίας άρα και της απόφασης; Πιθανά να μην γνώριζαν το άρθρο 6 του νόμου 4604/2019*. Τώρα μετά και την ανάρτηση της απόφασης συνεχίζουν να μην το γνωρίζουν η κάτι άλλο συμβαίνει;

Πρόκειται για υποτίμηση της διαδικασίας ή για κάτι άλλο;

Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες, ίσως και ώρες να δούμε εξελίξεις στην παράταξη του κ. Μπαντή που πιθανά ρίξουν φως και για την διαδικασία της εκλογής στην επιτροπή ισότητας.

Τότε όμως θα εμπλέκεται άμεσα η έμμεσα και η δημοτική αρχή και το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

* Το Άρθρο 6 του νόμου 4604/2019 ορίζει τον τρόπο την διαδικασία εκλογής της επιτροπής ισότητας.

Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Στον ν. 3852/2010, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

1. Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής».

Πηγή: Ρωγμή στην ενημέρωση

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.