ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Άδεια δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες είναι μέλη

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. (άρθρο 93 παρ. 8 του ν.3852/2010)

Εάν ο χρόνος διεξαγωγής της συνεδρίασης των επιτροπών του δήμου και των ανωτέρω συλλογικών οργάνων εμπίπτει στο ωράριο εργασίας του υπαλλήλου – αιρετού, τότε αυτός απουσιάζει όλη την ημέρα από την εργασία του. Εάν, όμως, η συνεδρίαση είναι σε χρόνο διάφορο από το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου-αιρετού, (π.χ. αυτός έχει πρωινή βάρδια και η συνεδρίαση είναι το απόγευμα), τότε αυτός δεν εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις.(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.5401/25951/27.03.2023)

Η άδεια χορηγείται από την υπηρεσία του αιρετού (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) και είναι με πλήρεις αποδοχές.

Πηγή: metaota

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.