Δήμος Βύρωνα: Μέτρα προστασίας, κατά την επαναλειτουργία των σχολείων

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς
Στόχος είναι η διαρκής τήρηση των αποστάσεων μεταξύ́ των μαθητών και η ελαχιστοποίηση του συγχρωτισμού́:
• Να δίδεται έμφαση στην εφαρμογή -από όλους- των ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής: τρόπος πλυσίματος χεριών, προστασία του αναπνευστικού́, χρήση μάσκας, απολύμανση επιφανειών. Να τοποθετηθούν αφίσες με σχετικές οδηγίες σε εμφανή́ σημεία.
• Αναδιαμόρφωση των τάξεων – αύξηση των αποστάσεων μεταξύ́ των θρανίων, προκειμένου να τηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ́ των μαθητών.
• Τα θρανία πρέπει να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό́ (όχι αντικριστά́), ώστε να μειωθεί η διασπορά σταγονιδίων, κατά́ την ομιλία ή το βήχα. Οι μαθητές να αποφεύγουν να αλλάζουν θέση κατά́ τη διάρκεια της ημέρας.
• Αποφυγή́ συγχρωτισμού́ κατά́ τη διάρκεια των μετακινήσεων των μαθητών και του προσωπικού́ στο διάδρομο, στις τουαλέτες, κατά́ την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών και των εργαζομένων.
• Να χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες για να βγαίνουν στο διάλειμμα διαφορετική́ ώρα. Τήρηση των αποστάσεων των 2 μέτρων στα διαλείμματα. Τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο εάν το επιτρέπει ο καιρός. Κατά́ τη διάρκεια του διαλείμματος να εξέρχονται υποχρεωτικά́ όλοι από την αίθουσα και να αερίζεται καλά́ ο χώρος ανοίγοντας τα παράθυρα. Το ίδιο να γίνεται και για τη χρήση βιβλιοθήκης ή άλλων χώρων συγκέντρωσης.
• Η πόρτα της τάξης να ανοίγει από τον/την εκπαιδευτικό και να παραμένει ανοιχτή́ μέχρι να εισέλθουν όλοι οι μαθητές. Να κλείνει από το ίδιο άτομο, όταν ολοκληρωθεί́ η είσοδος όλων των μαθητών, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τη πόρτα από́ πολλά́ άτομα. Ομοίως κατά́ την αποχώρηση των μαθητών, στα διαλείμματα και στο τέλος της ημέρας.
• Αποφυγή́ άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων και μαθητών εντός του σχολείου.
• Αποφυγή́ χρήσης ανελκυστήρα.
• Ακύρωση εκδρομών, ομαδικών δραστηριοτήτων και συναθροίσεων.
• Ακύρωση ή τροποποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες ενέχουν την πιθανότητα στενής επαφής (π.χ. χορωδίες, ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες).
• Ελαχιστοποίηση επισκεπτών στους απολύτως απαραιτήτους. Εάν είναι εφικτό́ να εξυπηρετούνται χωρίς να εισέλθουν στο κτήριο του σχολείου (πχ παραλαβή́ δεμάτων από́ courier στον υπαίθριο χώρο).

Οδηγίες προς μαθητές
Στόχος είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής προφύλαξης και η προστασία των διπλανών μας.
• Αυστηρή τήρηση των κανόνων σε θέματα ατομικής υγιεινής. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ειδικά μετά την χρήση τουαλέτας, πριν και μετά το φαγητό, μετά από φτάρνισμα ή βήχα, μετά την επαφή με απορρίμματα – εναλλακτικά καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα περιεκτικότητας >60% σε αλκοόλη.
• Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περιπτώσεις βήχα/φταρνίσματος (ή με τον αγκώνα και τον ώμο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο χαρτομάντιλο). Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη, μάτια.
• Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τους τρόπους επικοινωνίας και για τα μέτρα που λαμβάνει το σχολείο.
• Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για παραμονή κατ’ οίκον των μαθητών που εμφανίζουν συμπτώματα.
• Αποφυγή χρήσης air-dryers, στέγνωμα των χεριών με χειροπετσέτες μίας χρήσης.
• Παράθυρο συνεχώς ανοικτό ή σε ανάκληση.
• Αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων όπως στυλό, μολύβια, γόμες, τετράδια, χαρτάκια κ.ά.
• Άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία.
• Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε μαθητή στο σπίτι οφείλει να ενημερώσει το σχολείο και να παραμένει στο σπίτι.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.