ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ, Κύριε Μουντοκαλάκη, το τίμιο και το ηθικό είναι η πλήρης παραίτησή σας

Απάντησε η δημοτική παράταξη “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ” για την ανεξαρτητοποίηση του Β. Μουντοκαλάκη και έδωσε στη δημοσιότητα, φωτογραφία της δήλωσής του, με την ηθική δέσμευση να παραιτηθει σε περίπτωση διαφοροποίησης.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ.

Με κατανόηση γίνεται αποδεκτή η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Β. Μουντοκαλάκη από την παράταξη που τον εξέλεξε , παρά την μή ενημέρωση για όσα επικαλείται.
Το τίμιο και το ηθικό είναι η πλήρης παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου, όπως έχει υπογράψει και σε δήλωση που αποτελεί ηθική δέσμευση, καθώς έτσι γίνεται κατάχρηση της θέλησης και της εκπροσώπησης των ψηφοφόρων της παράταξής μας.
Επίσης δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα με τους επόμενους σε ψήφους, οι οποίοι έχουν και τη διάθεση και τη θέληση να τιμήσουν την ψήφο των Βυρωνιωτών χωρίς μεθόδους προσωπικής προβολής και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.
Καλούμε σήμερα τον κύριο Μουντοκαλάκη να αποδείξει όσα καταγγέλει γιατί διαφορετικά το κείμενο της δήλωσής του – το οποίο μάλιστα είναι αντιγραφή της δήλωσης του ανεξαρτητοποιηθέντος δημ. συμβούλου στην Αμφιλοχία – δείχνει ότι εκτός από ήθος δεν έχει και πολιτικό έρεισμα ο λόγος του.