«Μαζί για τον Βύρωνα» Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, για το ιδιοκτησιακό του Κοπανά

Αίτημα σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου της παράταξης
«Μαζί για τον Βύρωνα»
Προς:

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
  • Δήμαρχο Βύρωνα
  • Δημοτικούς Συμβούλους Βύρωνα
    Στην οικονομική επιτροπή της Δευτέρας 19/04/2021 συζητήσαμε και πήραμε απόφαση, για την ανάθεση της σύνταξης αίτησης αναίρεσης και της παράστασης στην εκδίκαση της, για την υπόθεση διεκδίκησης της έκτασης των πρώην λατομείων ΕΡΓΑΝΗ σε συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο.
    Επειδή το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την πόλη μας και η μέχρι τώρα ενημέρωση είναι ελλιπέστατη και επειδή αρκετά απο τα ερωτήματα μας σχετικά με τον μέχρι τώρα χειρισμό της υπόθεσης έμειναν αναπάντητα, αιτούμαστε την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης την συγκεκριμένη υπόθεση.
    Παρακαλόυμε να κάνετε δεκτό το αίτημα μας, να προσκαλέσετε στην συνεδρίαση όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς φορείς και να μας προσκομίσετε τον πλήρη φάκελο δικογραφίας της υπόθεσης καθώς και την μέχρι τώρα αλληλογραφία με το γραφείο στο οποίο αναθέσαμε την υπόθεση