ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ Πότε και πως καταβάλλεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Του Χρήστου Παναγιωτόπουλου

  • Τι ποσό δικαιούνται
  • Πότε και πως καταβάλλεται σε εργαζόμενους με αναστολή
  • Τι προβλέπεται για τους άνεργους-δικαιούχους

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Ο εργοδότης που δεν θα καταβάλλει το Δώρο Πάσχα μέχρι την μεγάλη Τετάρτη, κινδυνεύει με αυτόφωρο, εάν τον καταγγείλει ο εργαζόμενος.

Δεν είναι στην ευχέρεια του εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα η μη καταβολή του Δώρου του Πάσχα στον εργαζόμενο, αλλά υποχρέωση του και διώκεται ποινικά εάν δεν το καταβάλει.

Ο εργοδότης :
Έχει την υποχρέωση βάσει του νόμου, στον εργαζόμενο που εργάστηκε στο πρώτο τετράμηνο του έτους να καταβάλει το δώρο μέχρι την μεγάλη Τέταρτη 28 Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική.
Δεν έχει το δικαίωμα να πληρώσει σε είδος τον εργαζόμενο, αλλά μόνο σε χρήμα, όπως συνηθίζουν ορισμένοι εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι το φόβο, την άγνοια του εργαζόμενου και την απραξία ή αδράνεια των κρατικών μηχανισμών έλεγχου.
Ο εργοδότης που δεν θα καταβάλλει το Δώρο Πάσχα μέχρι την μεγάλη Τετάρτη, κινδυνεύει με αυτόφωρο, εάν τον καταγγείλει ο εργαζόμενος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
• Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι να υπάρχει απασχόληση του μισθωτού από την αρχή του έτους, η ενδιάμεσα μέχρι το Πάσχα.
• Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του Α.Ν 690/1945, οι οποίες ισχύουν για κάθε περίπτωση μη καταβολής τακτικών αποδοχών.
Συγκεκριμένα:
Κάθε εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους εργαζόμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των υπαλλήλων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων.
Οι κυρώσεις προβλέπουν φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού.
Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα
Με τις περικοπές των μνημονίων καταργήθηκε ο 13ος 14ος μισθός ( δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων ) για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους. Οι περικοπές αυτές διατηρήθηκαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζονται και σήμερα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Μόνο οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα
Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζόμενου, δηλαδή αν αμείβεται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.
Αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί προσελήφθη μετά τον Ιανουάριο, είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
Υπολογισμός του δώρου
Τη δυνατότητα να υπολογίσουν το Δώρο Πάσχα που δικαιούνται έχουν οι εργαζόμενοι μέσα από εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ.
Συγκεκριμένα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί στο https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php να κάνει εισαγωγή των στοιχείων της εργασιακής του σχέσης και να δει το αποτέλεσμα που προκύπτει.
Από το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Πότε και πως καταβάλλεται σε εργαζόμενους με αναστολή

Σε δόσεις και «ψαλιδισμένο» θα λάβουν το δώρο του Πάσχα περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι που το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2021 έχουν τεθεί έστω και για μία ημέρα σε αναστολή σύμβασης εργασίας.
Καταληκτική όμως είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία- 28 Απριλίου-για την καταβολή από τους εργοδότες στους υπαλλήλους τους και της αναλογίας του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στις ημέρες που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή και συνέχιζαν να εργάζονται κανονικά.
Για το διάστημα που ήταν εκτός της εργασίας τους βάσει του καθεστώτος των αναστολών από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2021, θα πρέπει να λάβουν αναλογία του δώρου Πάσχα από το κράτος όπως προβλέπεται σε σχετική τροπολογία.
Όσοι ήταν και τους τέσσερις μήνες σε αναστολή θα λάβουν δώρο Πάσχα 267 ευρώ που είναι το μισό της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Το ποσό αυτό όμως δεν θα το λάβουν έως τη Μεγάλη Τετάρτη αλλά μεταγενέστερα χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η σχετική διάταξη αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους».
Τι προβλέπεται για τους άνεργους-δικαιούχους

Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, δικαιούνται δώρο Πάσχα. Το δικαίωμα αυτό έχουν μόνο οι επιδοτούμενοι άνεργοι.
Τι ποσό προβλέπεται για τους δικαιούχους
Το δώρο για την περίοδο του Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, στην περίπτωση που οι άνεργοι έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Υπολογισμός του δώρου
Ο εργαζόμενος όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα δεν πρέπει να διστάσει να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στους παρακάτω φορείς:

ΚΕ.Π.Ε.Α. / Γ.Σ.Ε.Ε. Αινιάνος 3 & Πατησίων 69. Αθήνα, 10434. Τηλέφωνα Επικοινωνίας. 210 00 83 630 & 210 00 83 640 (αστική χρέωση). Fax: 210 82 02 186

Στα σωματεία των εργαζομένων.
Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας- ΣΕΠΕ προκειμένου να ενημερωθεί. Στη γραμμή καταγγελιών 15512. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το ΣΕΠΕ είναι: helpdesk@sepenet.gr.

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.