Συνάντηση Γώγου, Βούρτση, Πατούλη για το οικόπεδο στη Νεράιδα

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ                                                 15/12/2021

Επισκεφθήκαμε σήμερα  τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών για την οριστική απαλλοτρίωση του χώρου στην «ΝΕΡΑΙΔΑ»

Ως γνωστόν

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 458/2003 απόφαση ζήτησε την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου στην συμβολή των οδών Χρυσοθέμιδος και Π. Τσαλδάρη, Ο.Τ. 42 με καθορισμό του οικοπέδου με εμβαδόν 426,6 μ2 σε κοινόχρηστο χώρο.
  2. Με την υπ’ αριθμ. 3384/140/11-04-2006 απόφαση ο Νομάρχης Αθηνών αποφάσισε : «Την τροποποιήση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βύρωνα στο Ο.Τ. 42 με χαρακτηρισμό του χώρου σαν κοινόχρηστο χώρο πλατείας». Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 363/Δ/04-05-2006.
  3. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2054/2012 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχε υποβληθεί κατά της παραπάνω απόφασης του Νομάρχη Αθηνών.
  4. Βάσει του Νόμου 4759/2020 τον Μάιο του 2021 έγινε άρση της απαλλοτρίωσης λόγω 15ετίας.
  5. Μετά την από 9/9/2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα που επεσήμαινε ότι  έχει αυτοδίκαια αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο ΟΤ 42, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα το οποίο με την Απόφαση Αρ. 74/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Το αίτημα εστάλη προς την Περιφέρεια Αττικής.
  6. Στο Προϋπολογισμό του Δήμου Βύρωνα έτους 2021 και με κωδικό 7112.0001 είναι εγγεγραμμένο ποσό 368.594,12 ευρώ (ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ κ. ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΣΤΟ ΤΔΚΠ) για Αποζημίωση απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου οικοπέδου, επομένως μπορεί άμεσα να καταβληθεί η προσήκουσα αποζημίωση στο δικαιούχο.
  7. Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, προσφάτως υπολογίσθηκε στο ποσό των Διακοσίων ογδόντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (280.236,78).

Σήμερα 15/12/2021 χάρη στις συντονισμένες προσπάθειές μας παρουσία του ενεργού πολίτη από την ΕΝΑΡΓΕΙΑ Νικόλαου Βούρτση καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την άμεση παραλαβή του απαντητικού μέηλ που τόσο καιρό ανέμενε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η απάντηση ήταν:

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να προτείνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακόμη κι εάν, δεν έχει προηγηθεί αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όταν κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι, που επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου ή μέρους αυτού ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου» (παρ. 3, άρθρο 88, ν.4759/2020).»

Το υπέγραψε η  αναπληρώτρια διευθύντρια Χωρικού σχεδιασμού κυρία Ευαγγελία Μικράκη.

Καθώς και την διαβεβαίωση του Περιφερειάρχη πώς θα είναι δίπλα μας σε κάθε αίτημά μας.

 Χρήστος Γώγος-Επικ.ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.