Το 2021, για πρώτη φορά, ο Δήμος, ξεπέρασε τους 1.000 τόνους. Η διαχείριση των απορριμμάτων υπήρξε βασικός πυλώνας του προγράμματος της Δημοτικής αρχής και από την αρχή της θητεία, πάρθηκαν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Έτσι οργανώθηκε ο τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών:

– Καταρτίθηκε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων εναρμονιζόμενο με το Εθνικό Σχέδιο Καθαριότητας

– Δημιουργήθηκε Γραφείο Κίνησης της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναγκών εξυπηρέτησης των καθημερινών θεμάτων καθαριότητας

– Εξορθολογήθηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος συντάσσοντας καθηκοντολόγιο υπαλλήλων ανά τμήμα

Ανανεώθηκε ο Στόλος Οχημάτων Καθαριότητας του Δήμου:

– Έγινε προμήθεια, αντικατάσταση και επισκευή του μεγαλύτερου μέρος του στόλου των οχημάτων Καθαριότητας του Δήμου, για την αποτελεσματικότερη αποκομιδή απορριμμάτων

– Εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση ύψους 523.000€ για την αγορά δύο νέων απορριμματοφόρων και μιας καινούριας νταλίκας αποκομιδής, από το πρόγραμμα Φιλόδημος

– Επισκευάστηκε το απορριμματοφόρο συλλογής από τους μπλε κάδους, το οποίο παρέλαβε η Δημοτική Αρχη σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, με έξοδα της Εταιρείας Ανακύκλωσης

– Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα αποκομιδής βιοαποβλήτων και έγινε παραλαβή καφέ απορριμματοφόρο για την αποκομιδή και μεταφορά τους. Οι καφέ κάδοι τοποθετήθηκαν πιλοτικά έξω από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες τους. Το απορριμματοφόρο και οι κάδοι παραχωρήθηκαν στον Δήμο μας από την Περιφέρεια Αττικής

– Για πρώτη φορά, η Υπηρεσία Καθαριότητας μισθώνει εκσκαφέα JCB, μηχάνημα συλλογής υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και κλαδιών

Έγινε ανανέωση των κάδων απορριμμάτων:

– Ανανεώθηκαν 250 πράσινοι κάδοι με κονδύλια του Δήμου και 100 μπλε κάδους με δωρεά από την Εταιρεία Ανακύκλωσης

– Δεσμεύτηκε ετήσιο κονδύλι ύψους 25.000€ για την διαρκή ανανέωση των κάδων

– Τοποθετήθηκαν κάδοι διαλεκτής ανακύκλωσης στα δημοτικά κτήρια και σχολεία που προμηθευτηκε ο δήμος από την Περιφέρεια Αττικής, με αποτέλεσμα την αποφόρτιση των απορριμμάτων από χαρτιά και πλαστικά

Δράσεις με ανταποδοτικά οφέλη:

– Ανέλαβε την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα του δρόμου του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη, εξασφαλίζοντας για το Δήμο ετήσια έσοδα περίπου 50.000€

– Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ανακύκλωσης The Green City, μέσω του οποίου οι πολίτες ανταμείβονται για τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών και προϊόντων που παραδίδουν

– Σε συνεργασία με την RECYCOM, τοποθετήθηκαν κόκκινοι κάδοι συλλογής ρούχων και υποδημάτων προκειμένου η συλλογή τους να γίνεται υπό καθεστώς σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα οφέλη από τη συνεργασία του Δήμου με την RECYCOM είναι ένα ετήσιο έσοδο, ύψους 1.000€ και πλήρης κάλυψη των αναγκών της κοινωνικής ιματιοθήκης

Η Δημοτική Αρχή ευχαρίστησε για την ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα απομείωσης απορριμάτων και ανακύκλωσης καθώς και των επιχειρηματιών της εστίασης που ανταποκρίθηκαν τόσο θερμά στις νέες υποδομές που δημιουργήθηκαν, όπως οι καφέ κάδοι.

Η σωστή διαχείριση απορριμμάτων, η απομείωσή τους μέσω της διαλογής στην πηγή και η ανακύκλωση έχουν άμεσα οικονομικά οφέλη για όλη την πόλη, καθώς η εξοικονόμηση πόρων επιτρέπει την διοχεύτευσή τους στην ικανοποίηση άλλων, επίσης σημαντικών, αναγκών.

Πηγή: otavoice.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.