Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των καταστημάτων εστίασης για επιπλέον τετραγωνικά ή εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη από τον Δ. Βύρωνα

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας της πανδημίας Covid-19, εγκαινιάζεται μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες του Βύρωνα.
Ως πρώτη υπηρεσία λειτουργεί η ηλεκτρονική αίτηση που αφορά τους επαγγελματίες εστίασης για την παροχή τετραγωνικών εκ το μηδενός, επιπλέον τετραγωνικών σε υφιστάμενο εξωτερικό χώρο ή την έκπτωση από τα Δημοτικά Τέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούνται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net και στη συνέχεια συμπληρώνουν τα αντίστοιχα απαραίτητα πεδία και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.
Αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου και εφόσον δεν διαπιστωθούν παραλείψεις και ασάφειες, εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση.
Δείτε την υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eservices.dimosbyrona.gr/