Β. Δεμπόνος: Ο Δήμος Βύρωνα βρίσκεται σε οικονομική ασφυξία και ομηρία

blonde lesbians very hot cam show.desi xxx brandi lyons teaches you the meaning of pain.
pornhun
hd porn

Για να μπορέσει να βγει από το αδιέξοδο πρέπει να υπάρξει ευρεία κοινωνική και Δημοκρατική συμπόρευση.

Του Βασίλη Δεμπόνου, Δημοτικού Συμβούλου Βύρωνα, Δικηγόρου

Όλοι όσοι κατοικούν στο Δήµο µας προβαίνουν σε µια κοινή διαπίστωση. Κανένα δηµοτικό έργο µεγάλης κλίµακας βασικής υποδοµής, εξυπηρέτησης των πολιτών µας και αναβάθµισης της πόλης µας δεν υλοποιείται ή έστω δεν φαίνεται στον ορίζοντα τα τελευταία χρόνια. Όλοι επίσης αναρωτιούνται το λόγο για τον οποίο συµβαίνει αυτό. Η απάντηση είναι απλή. Κανένα ενδιαφέρον για ενεργοποίηση των εργαλείων χρηµατοδότησης και καµία πρόνοια για παρακολούθηση των νέων αλλά και των εν εξελίξει προγραµµάτων χρηµατοδότησης στη πηγή τους. Η ανωτέρω λοιπόν αδυναµία οικονοµικού προγραµµατισµού και πρόνοιας έχει οδηγήσει το Δήµο µας σε οικονοµική ασφυξία και οµηρεία.

Βαπτίσαµε την αβελτηρία και την αδράνεια «νοικοκύρεµα» των οικονοµικών µας και προχωράµε χωρίς όραµα και χωρίς κανένα σχέδιο για την πόλη µας. Το διαπιστώνουµε στη καθηµερινότητα µας. Πλήρης υποβάθµιση της αστικής ποιότητας ζωής, και συνάµα διάλυση του «επιχειρείν» στο Δήµο µας.

Πιο συγκεκριµένα, κάθε χρόνο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δηµοτικό Συµβούλιο της πόλης µας από τη Δηµοτική Αρχή ένα αναλυτικό τεχνικό πρόγραµµα µε τα έργα που αναµένεται να υλοποιηθούν την επόµενη χρονιά. Έχει αναρωτηθεί αλήθεια κανείς ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησης αυτών των τεχνικών προγραµµάτων τα τελευταία έτη; Από τα οικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, πριν την έναρξη του καλοκαιριού, προκύπτει ότι το τελευταίο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα του Δήµου µας είχε υλοποιηθεί σε ποσοστό µόλις 10%….!!!

Από τα ως άνω, είναι λοιπόν προφανές ότι µε πλήρη βεβαιότητα ο Δήµος µας θα βρεθεί τα επόµενα έτη ενώπιον δύσκολων και δυσχερών καταστάσεων. Εύκολες λύσεις για να βγούµε από το αδιέξοδο αυτό δεν υπάρχουν. Ένα είναι σίγουρο, οι επόµενες δηµοτικές αρχές, θα πρέπει να αναζητήσουν και να στηριχτούν σε ευρεία κοινωνική/πολιτική και όχι σε «κοµµατική» συναίνεση. Η αποµόνωση και ο εγκλωβισµός σε συγγενείς «κοµµατικές» και «ιδεολογικές» συναινέσεις και συµπορεύσεις θα οδηγήσει απλά σε ευρύτερες κοµµατικές µειοψηφίες. Η Δηµοτική αρχή η οποία θα φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στα προβλήµατα του Δήµου και όχι απλά να διαχειριστεί αυτά, θα πρέπει να στηριχτεί σε ευρεία Δηµοκρατική πολιτική και κοινωνική συναίνεση.

www.smartbyron.gr

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.